Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet | Forskning

Inntak av mager fisk kan minske sannsynligheten for å få diabetes type 2

En ny studie fra UiB, FHI og Havforskningsinstituttet viser at inntak av mager fisk kan redusere risikoen for å utvikle diabetes type 2 med 29 prosent.

FIsk på et fiskemarked
Foto/ill.:
Unsplash.com

Hovedinnhold

Studien er gjort i et samarbeid mellom Havforskningsinstituttet, Folkehelseinstituttet, Oslo universitettsykehus, Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen. Den har sett på data fra over 60.000 deltakere i Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa).

Forskerne har også hatt tilgang til data fra ulike helseregistre, som Reseptregistreret. 

Fra UiB har PhD og professor Grace M. Egeland ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin deltatt i forskningen. Studien er basert på hennes prosjekt som har evaluert risikofaktorer for utvikling av diabetes og hypertensjon etter svangerskap. 

I studien har forskerne undersøkt sammenhengen mellom kosthold og diabetes type 2, med særlig fokus på inntak av mager fisk, fet fisk og omega 3-tilskudd. 

Her fant forskerne at inntak av mager fisk skilte seg positivt ut. Mager fisk blir definert som fisk med et lavere fettinnhold i fileten, som for eksempel sei eller torsk. 

– Vi så at et økende inntak med mager fisk reduserte sannsynligheten for å utvikle diabetes type 2 med 29 prosent for hele gruppen, sier seniorforsker Jannike Øyen ved Havforskningsinstituttet. 

Effekten var spesielt tydelig hos deltakerne som var definert som overvektige. 

Ifølge Øyen ble sannsynligheten for å utvikle diabetes type 2 redusert med 39 prosent for gruppen med en BMI på over 25. Forskerne fant ikke tilsvarende sammenheng etter inntak av fet fisk eller omega 3-tilskudd. 

– Funnene er spennende, og peker på et viktig tema for videre forskning, sier professor Egeland ved UiB.

Les artikkelen i Diabetes Care ved å klikke på lenken under: 

https://doi.org/10.2337/dc21-0447 

Les også omtale av forskningen hos FHI og Havforskningsinstituttet:  

Mindre diabetes type 2 med inntak av mager fisk (FHI)

Mager fisk gir mindre sannsynlighet for diabetes type 2 (HI)