Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet | Forskning

Innvollsorm kan gi lavere lungefunksjon og astma hos yngre menn

Ny forskning fra UiB viser at unge menn som blir infisert av spolormen Ascarsis lumbricoides har en påfallende reduksjon i lungefunksjon og nesten fem ganger høyere risiko for å utvikle astma.

Innvollsorm
ASCARIS: Spolormen Ascarsis lumbricoides ser ut til å være mer utbredt i Nord-Europa enn det man har vært klar over, viser ny studie.
Foto/ill.:
Nils Oskar Jõgi

Hovedinnhold

De oppsiktsvekkende funnene kommer fram i en ny og internasjonal studie som har undersøkt hvordan infeksjon med rundorm-parasitten Ascarsis lumbricoides påvirker lungehelsen.

Spolorm, eller rundorm, er en type innvollsmark som forårsaker infeksjoner hos mennesker gjennom kontakt med parasitt-egg og larver. Ved infeksjon kan ormen spre seg til lungene, noe som kan forårsake allergi- og astmalignende reaksjoner. 

I studien har forskere undersøkt forekomsten av spolormen i Nord-Europa (Norge, Danmark og Estland). Forskningen er en del av RHINESSA-studien

Ikke så uvanlig likevel? 

Artikkelen «Ascaris exposure associated with lung function, asthma and DNA-methylation in Northern-Europe» ble nylig publisert i tidsskriftet Journal of Allergy and Clinical Immunology. Studien er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, lungeklinikken ved universitetet i Tartu (Estland), Universitetet i Aarhus, Universitetet i Birmingham og Universitetet i Cape Town. 

Infeksjon med spolorm/ascaris regnes normalt sett for å være relativt sjelden i Norge og Nord-Europa. Forskerne har imidlertid oppdaget at forekomsten av denne parasitten ser ut til å være langt mer utbredt ienn det man har antatt til nå. 

– Vi viser at en stor andel av mennesker i Norge, Danmark og Estland kan bli utsatt for ormen. Når og hvor eksponeringen finner sted, forblir et mysterium og krever videre studier, sier PhD-stipendiat ved UiB og førsteforfatter Nils Oskar Jõgi. 

image003.png

Spolormer
Foto/ill.: 
Nils Oskar Jõgi

Menn blir hardere angrepet

Et hovedfunn i studien er at yngre menn som blir infisert med denne typen rundorm har en påfallende reduksjon i lungefunksjon og nesten fem ganger så høy sannsynlighet for å utvikle astma sammenlignet med ikke-eksponerte. Interessant nok fant man ikke en tilsvarende sammenheng hos kvinner. Faktisk så kvinner ut til å ha mindre astma enn resten av deltakerne.

– Dette er den første studien som rapporterer et slikt funn. Hvorfor vi ser slike slående ulikheter er fortsatt uvisst, men det kan muligens tilskrives de forskjellige måtene menn og kvinner bekjemper infeksjonen på og den første immunresponsen mot ormene, sier Jõgi. 

Ascaris-infeksjon kan potensielt føre til alvorlige lungeskader og risiko for langvarig tap av lungefunksjon. 

Forskeren understreker at funnene er gjort i områder hvor infeksjoner med innvollsormer er lite utbredt. Forskerne håper funnene vil føre til mer forskning i endemiske regioner, altså områder hvor slike infeksjoner er mer vanlige. 

– Vi tror at denne studien vil øke bevisstheten til offentligheten så vel som i akademia om en potensielt oversett risikofaktor for luftveishelse, sier Jõgi.

Klikk på lenken for å lese hele artikkelen: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0091674921017978