Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet

Lev ti år lenger ved å spise optimalt

Lars T. Fadnes ved Institutt for global helse er initiativtaker bak en ny kalkulator som anslår hvor mange ekstra leveår man kan få ved kostholdsendringer.

Nøtter, bønner og linser
Nøtter, fullkornsprodukter og belgfrukter er matvarer som slår ekstra kraftig ut på forventet leveralder i positiv forstand.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Maten vi spiser betyr mye for hvor lenge vi lever, og vår livskvalitet. Forskere beregner at usunn mat årlig fører til rundt 11 millioner dødsfall og 255 tapte leveår.

Professor Lars T. Fadnes og kolleger ved Bergen senter for etikk og prioritering (BCEPS) ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB, har nå beregnet at man ved hjelp av bedre kosthold kan øke levealderen med opp mot ti år. De har også utviklet en kalkulator som beregner hvor mange ekstra leveår man kan anta å få ved å legge om matvanene.

– For eksempel vil en gjennomsnittlig norsk mann på 40 år som har spist typisk vestlig kosthold kunne anta å tjene rundt ti år på å optimalisere kostholdet fra denne alderen. Ved relativt enkelt gjennomførbare kostholdsendringer, vil han kunne få en gevinst på rundt seks leveår, forteller Fadnes.

Mer nøtter, mindre kjøtt

Prosjektet som studerer effekten av kostholdsendringer heter Food4HealthyLife, og forskerne ser at enkelte matvarer slår ekstra kraftig ut på forventet levealder – i positiv eller negativ forstand.

– De største gevinstene i levealder for de som har et typisk vestlig kostholdsmønster ser en ved økning i inntak av belgvekster, fullkornsprodukter og nøtter, samt reduksjon i rødt og bearbeidet kjøtt. En ser også gevinster av å øke frukt- og grønnsaker og fisk, samt å redusere inntaket av sukkerrike produkter, egg og raffinerte kornprodukter, sier Fadnes.

Nyttig for folk flest og helsepersonell

Dersom kostholdsendringer starter i høyere alder er gevinstene mindre, men fortsatt betydelige selv opp i 70-årene. Selv relativt enkelt gjennomførbare kostholdsendringer øker forventet levealder med sju eller mer for begge kjønn og alle aldersgrupper, viser studien.

– Vi tror kostholdskalkulatoren kan være nyttig både for folk flest, helsepersonell og helsemyndigheter. Den egner seg mest til å si noe om større grupper og kan ikke si noe sikkert hvordan det vil gå med enkeltpersoner. Det er også ulik grad av sikkerhet. På noen matvaregrupper som egg, hvitt kjøtt og olje, har en mindre presisjon og sikkerhet. Den baserer seg på det vi vet i dag, og tar ikke hensyn til eventuelle fremtidige endringer i levemåter eller medisinsk behandling, sier Fadnes.

Han legger til at:

– Tidligere forskning har gitt noe innsikt i hvordan matvaregrupper enkeltvis er forbundet med forventet levealder. En har også noe forskning som ser på enkeltdietter, men denne forskningen gir unike muligheter til å se på helseeffekten av ulike kostholdsmønstre, forklarer Fadnes.

Studien er publisert i PLOS Medicine: https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1003889  

Artikkelen er omtalt blant annet i Bergens Tidende, CNN og Le Monde

Kostholdskalkulatoren Food4HealthyLife - https://food4healthylife.org/