Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet | Forskning

KOLS-pasienter har økt risiko for koronarsykdom

Pasienter med alle grader av KOLS har oftere koronarsykdom enn det man skulle forvente ut fra alder og røyking alene. Det viser en ny studie fra Klinisk institutt 2.

mann som hoster
KOLS-pasientene har en økt risiko for koronarsykdom, mer enn forventet utfra kjønn, alder og røykevaner.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) har ofte andre samtidige sykdommer. Tidligere registerstudier har gitt mistanke om at KOLS-pasienter oftere har koronarsykdom enn det man skulle forvente. Det har imidlertid manglet studier som har kartlagt koronarkarene hos KOLS pasienter i detalj, og sammenlignet med kontroller som ikke har KOLS.

– Studien indikerer at personer med KOLS både har trangere og mer kalk i hjertekransårene sammenlignet med de som ikke har KOLS, forteller forsker Christina Due Svendsen ved Klinisk institutt 2, UiB.

I studien fra Bergen på 347 KOLS-pasienter og 428 kontroller uten KOLS, ble koronararteriene kartlagt med CT kontrastundersøkelser. Alle studiedeltagerne fikk også kartlagt grad av emfysem, lungefunksjon og en rekke andre variabler.

Hovedfunnet var at det ble bekreftet at KOLS-pasientene hadde en økt risiko for koronarsykdom, mer enn forventet utfra kjønn, alder og røykevaner. Denne risikoøkningen var til stede uavhengig av lungefunksjon, emfysemgrad og tendens til forverrelser, noe som tyder på at den økte risikoen er til stede fra tidlig i sykdomsforløpet ved KOLS.

– Studien viser at det er viktig å være oppmerksom på hjertesykdom hos de som har KOLS, spesielt siden disse kan ha overlappende symptomer og plager det er viktig å oppdage så tidlig som mulig, sier Due Svendsen.

Studien ble nylig publisert i PLOS ONE - https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0265682