Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet | Forskning

Prematurt fødte har dårligere kondisjon i ung voksen alder

En ny doktorgrad fra UiB viser at prematurt fødte barn var mindre fysisk aktive både i barndommen og i tidlig voksen alder enn de som var født til termin. De prematurt fødte hadde også dårligere kondisjon som unge voksne.

Illustrasjonsbilde test på tredemølle
KONDISJONSTEST: Under forskningsopplegget var deltakerne med på en såkalt CLE-test med mål om å finne ut mer om lungefunksjonen hos prematurt fødte.
Foto/ill.:
Westpaed Research

Hovedinnhold

Regelmessig fysisk aktivitet er viktig for å opprettholde god helse både for barn, voksen og eldre. Så sent som i mai kom Helsedirektoratet med oppdaterte retningslinjer som gjelder råd om fysisk aktivitet i befolkningen.

Å bli født for tidlig er forbundet med en økt forekomst av helsemessige utfordringer senere i livet, men flere av disse kan forebygges ved hjelp av regelmessig fysisk aktivitet. I 2021 ble det født nesten 56.000 barn i Norge. Ifølge tall fra FHI var 207 av dem født ekstremt prematurt – det vil si barn født før svangerskapsuke 28.

I en ny doktorgrad ved UiB har Mette Engan ved Klinisk institutt 2 sett nærmere på hvordan det står til med den fysiske aktiviteten hos norske barn som ble født ekstremt prematurt eller med fødselsvekt under 1000 gram i årene 1999 og 2000. Arbeidet er en del av en oppfølgingsstudie som ble satt i gang av professor og barnelege Trond Markestad.

– Hovedfokuset har vært på oppfølging av ekstremt for tidlig fødte. Vi har undersøkt både deltagelse i fysisk aktivitet, lungefunksjon og fysisk yteevne, også kalt kondisjon, sier barnelege Mette Engan.

Premature var mindre aktive

I doktorgradsstudien fant man at prematurt fødte var mindre fysisk aktive både i barndommen og i ung voksen alder, sammenlignet med terminfødte. Som unge voksne hadde de prematurt fødte om lag 11 % lavere fysisk kapasitet sammenlignet med terminfødte, målt som maksimalt oksygenopptak ved belastningstest på tredemølle.  

Funnene indikerer at man bør tilrettelegge for deltagelse i fysisk aktivitet for barn og unge født ekstremt prematurt.  

– Vi så at de prematurt fødte både var mindre aktive og hadde dårligere kondisjon. Årsakene til dette er nok sammensatt og kan for eksempel være relatert til ulik grad av nevromuskulære senfølger og selvopplevd mestring. Dette ønsker vi å kartlegge mer. Det planlegges nå et nytt forskningsprosjekt med et personlig tilrettelagt treningsopplegg der prematurt fødte barn selv kan velge aktiviteter de synes er kjekt å drive med. Her vil Engergisenteret for barn og unge i Helse Bergen bli en viktig samarbeidspartner.  

– Noe av målet med denne skreddersydde treningsintervensjonen er å få til en vedvarende økt deltakelse i fysisk aktivitet. Da vil vi også kunne se helsemessige positive langtidseffektene, sier Engan.

Testet strupefunksjonen på tredemølle

En viktig del av studien var undersøkelse av de premature som i nyfødtperioden måtte operere en blodåre nær hjertet - en kirurgisk lukking av en såkalt persisterende ductus arteriosus. Det er velkjent at en slik operasjon kan medføre skade på nerven som styrer venstre stemmebånd, men det er lite forskning på langtidskonsekvensene av en slik operasjon blant ekstremt prematurt fødte.

Det så imidlertid ikke ut til at stemmebåndsparalyse eller lukking i strupen under fysisk anstrengelse var relatert til dårligere kondisjon blant de premature.

Det siste tiåret har man blitt mer og mer klar over at lukking i strupen kan være årsak til pustevansker under anstrengelse i den generelle befolkningen. I midten av juni i år blir det arrangert en internasjonal kongress (ILO Conference) i Bergen om dette temaet. 

– Det er viktig å være klar over at plager med pustebesvær under anstrengelse kan komme fra strupen. Resultatet fra vår studie understreker at prematurt fødte som har gjennomgått kirurgisk lukking av ductus arteriosus og som klager over anstrengelsesrelaterte pustevansker, bør undersøkes for strupeproblemer, sier Engan. 

Klikk på lenken under for å lese avhandlingen i BORA:

https://bora.uib.no/bora-xmlui/handle/11250/2994915