Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet | Forskning

Blodprøve tatt timer etter cellegift forutsier overlevelse

En ny metode utviklet av forskere ved Universitetet i Bergen kan i løpet av 24 timer vise om pasienten vil respondere på cellegift eller om det må andre metoder til.

illustrasjonsfoto blodprøve
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Akutt blodkreft (akutt myelogen leukemi- AML) er en aggressiv kreft med dårlig overlevelse. Pasientene gjennomgår tøffe cellegiftbehandlinger og det er vanskelig å vite hvem som kommer til å respondere på behandling og ikke.

– For en kreftpasient er tid ekstremt viktig, sier forsker Benedicte Sjo Tislevoll, som har ledet studien. 

Måling av respons på behandling gjøres i dag etter uker eller måneder. Dette kan føre til at pasienten står på behandling som ikke fungerer, og man mister verdifull tid som skulle vært benyttet til mer presis behandling, sier hun. 

I studien har man tatt blodprøver ved start og få timer etter cellegiftebehandling. Gjennom såkalt enkeltcelleanalyse har man sett på kreftcellene og proteinet i cellene. 

Benedicte Sjo Tislevoll, forsker/PHD-kandidat
Foto/ill.:
Paul André Sommerfeldt

Mer skreddersydd kreftbehandling

Forskernes funn viser at et protein (ERK1/2) i kreftcellene øker i løpet av de første timene på cellegiftbehandling hos de pasientene som ikke responderer på behandling. Dette er et protein som er kjent for å bidra til resistens i kreftcellene.

– Vi tror at denne økningen av ERK1/2 etter start av behandling forteller oss hvem som kommer til å respondere på behandling allerede 24 timer etter start av behandling. Dette kan vi i fremtiden bruke til å endre behandling for pasientene tidlig i forløpet, til en behandling som passer den enkelte pasient bedre, forteller Tislevoll.

I studien har man samlet 32 pasienter fra Haukeland universitetssjukehus i Bergen og Rikshospitalet i Oslo. Det planlegges å gjøre en tilsvarende studie med et større utvalg pasienter. 

– Det er lovende at vi finner dette i en så liten pasientpopulasjon. De fleste ser på prøver som er tatt før behandling, men vi tror noe av nøkkelen er å se på hvordan cellene reagerer på cellegiften. Så det nye her er at vi ser på både friske celler og kreftceller på enkeltnivå i høy oppløsning, sier forskeren. 

Prosjektet har fått støtte av Kreftforeningen og forskergruppen er en del av Centre for Cancer Biomarkers (CCBIO). 

Selve studien ble publisert 7. januar i tidsskriftet Nature Communications. 

Klikk her for å lese forskningsartikkelen: https://www.nature.com/articles/s41467-022-35624-4 

Les også sak i NRK: https://www.nrk.no/vestland/gjennombrot-i-kreftforsking_-pa-eitt-dogn-kan-legane-finne-ut-om-cellegifta-fungerer-1.16252993