Hjem
Det medisinske fakultet
Forskerkarriere

Postdoktorprogrammet

Postdoktorprogrammet ved Det medisinske fakultet arrangeres fra september til juni annethvert år. Neste program starter i september 2024. Frist for å søke om opptak er 15. mai 2024.

Hånd med pipetter som overfører væske til reagensrør.
Postdoktorprogrammet har en ny faglig leder og har blitt omformet i henhold til tidligere erfaringer.
Foto/ill.:
Colorbox

Hovedinnhold

Postdoktorprogrammet skal:

  • Støtte postdoktorer i å utvikle ferdighetene som trengs for en vellykket akademisk karriere
  • Bygge et fellesskap av unge forskere.
  • Gjøre Det medisinske fakultet til en attraktiv arbeidsplass for postdoktorer.

Deltakere: Unge forskere i postdoktor- eller forskerstillinger med en tilknytning til forskningsgruppe ved Det medisinske fakultet. Inntil 20 deltakere.

Innhold: Deltakerne vil få anledning å utforme programmet etter sine interesser. Potensielle temaer er karriereutvikling, søknadsskriving, kunnskapsutnyttelse, lederegenskaper eller prosjektledelse. For eksempel, se programmet for 2022-2023.

Tidslinje: Programmet går fra september 2024 til juni 2025 og vil omfatte 3 to-dagers workshops på et hotell utenfor Bergen og 3 heldags møter i Bergen. Foreløpige datoer:

  • 24.-25. september 2024, Scandic Hotell Voss
  • 21. november 2024, Armauer Hansens Hus, Bergen
  • 16.-17. januar 2025, sted annonseres senere
  • 13. mars 2025, Armauer Hansens Hus, Bergen
  • 24.-25. april 2025, sted annonseres senere
  • 5. juni 2025, Armauer Hansens Hus, Bergen

Forpliktelse: Deltakelse er gratis. Det er obligatorsik deltakelse på alle aktiviteter. Kandidatenes nærmeste overordnede (gruppeledere, akademiske mentorer) må bli orientert om deltakelse i programmet og planlegge andre arbeidsaktiviteter deretter. Deltakerne vil få et diplom ved fullføring av programmet.