Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet | Erc Grant

Bettina Husebø vil finne ut hvordan sensorteknologi kan brukes til å forutsi døden

Med økonomisk støtte fra det europeiske forskningsrådet (ERC) skal professor Bettina Husebø ved UiB undersøke hvordan omsorgsteknologi kan brukes til å gjenkjenne symptomer på at personer med demens nærmer seg livets slutt.

Bettina Husebø
FÅR ERC-STIPEND: Professor Bettina Husebø ved Senter for alders og sykehjemsmedisin (SEFAS) er tildelt det prestisjetunge ERC Consolidator Grant fra det europeiske forskningsrådet.
Foto/ill.:
Anne Sidsel Herdlevær

Hovedinnhold

Professor Bettina Husebø er leder for Senter for alders og sykehjemsmedisin (SEFAS) ved UiB og forsker særlig på personer med demens og problemstillinger som er relevante for denne pasientgruppen. 

Nå er det kunngjort at Husebø er én av flere forskere ved UiB som har blitt tildelt det prestisjetunge Consolidator Grant fra det europeiske forskningsrådet (ERC). Gjennom denne støtten får UiB-professoren muligheten til å forske på hvordan moderne sensorteknologi kan benyttes til å gjenkjenne symptomer hos personer med demens som nærmer seg den siste livsfasen. 

Døden er også viktig 

Når vi dør, avtar vår fysiske, mentale og sosiale evner gradvis. Men per i dag finnes det ingen pålitelige metoder som kan fortusi at en person med demens nærmer seg døden, til tross for at denne teknologien er tilgjengelig. 

Gjennom innsamling av data fra sykehjemspasienter ønsker Husebø å utvikle metoder og verktøy som kan gi en mer presis forståelse av smerte og symptomer ved livets slutt. 

– Ved en fødsel, er alt magisk forberedt i ni måneder. Under fødselen er det minst to fagpersoner rundt. Men ved livets avslutning er det ikke tilrettelagt på samme måten. Hvordan en person dør, blir i hukommelsen til dem som skal leve videre. Nesten 40 prosent av personer med demens dør uventet, påpeker Bettina Husebø. 

I forskningsprosjektet skal Husebø benytte såkalt 5D-teknologi til å overvåke pasientenes smerte og symptomer, adferdsmessige endringer/psykologiske symptomer og endringer i talemønster. Målet er å bedre kunne forutsti når pasientene har nådd "point of no return" ved hjelp av avanserte datasett. 

– Dette vil ha stor betydning for pasienten og vil kunne gi bedre smertebehandling og symptomlindring. Det vil gi mer oppmerksomhet til den siste fasen både i forhold til kommunikasjon med pårørende, for pleiepersonalet og for fastlegen som kan oppsøke personer som bor hjemme eller på sykehjem.

Bedre forståelse for hvordan, hvorfor og når pasienter har nådd den siste fasen kan gi kunnskap som kan overføres også til andre vitenskapelige felt eller andre sykdommer. 

– Hun baner veien for andre

Instituttleder Guri Rørtveit ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS), sier at Husebø i aller høyeste grad fortjener ERC-stipendet. 

– Dette går til forskere som har vist høy kvalitet over lang tid. Bettina har vist en enorm "stayerevne" og baner vei for alle andre når hun viser at man kan oppnå et slikt stipend over mange år. Prosjektet er basert på en veldig god, innovativ idé. Det er ikke uten grunn at hun er innovasjonsleder ved vårt institutt. Vi har mange dyktige forskere med flere store prosjekter som har nådd opp i tøff konkurranse med andre. Dette føyer seg inn i rekken, sier Rørtveit.  

God støtte fra UiB

Bettina Husebø understreker at hun er svært tilfreds med støtten hun har fått underveis i den krevende søknadsprosessen fram mot ERC Consolidator Grant. 

– Du kan ha en "crazy" idé, men uten et team som jobber rundt vil du ikke få støtte. Jeg har fått fantastisk hjelp fra mine medarbeidere ved SEFAS, IGS og Forsknings- og innovasjonsavdelingen, sier Husebø.

Hun skryter også av SpeakLab, som spilte en avgjørende rolle i forberedelsene til intervjurundene. 

- Jeg ønsker å oppfordre andre forskere som har en god idé til å ta skrittet og gripe sjansen! Uansett om du får støtte eller ei, er læringsutbyttet utrolig stort, avslutter Husebø.