Hjem
Det medisinske fakultet
CCBIO-symposium 2023

Flytende vevsprøver og enkeltcelleanalyser kan bli "gamechangere" i kreftdiagnostikk

En enkel blodprøve kan bidra til tidligere oppdagelse av kreft og gi verdifull informasjon om svulsten for en rekke kreftformer. Teknologien bak flytende biopsier er fremdeles under utprøving, men vil forandre landskapet innen kreftdiagnostikk, mener professor og CCBIO-partner Klaus Pantel.

Portrettbilde av kreftforsker Klaus Pantell
TETT SAMARBEID: Professor Klaus Pantel jobber til daglig ved Universitetet i Hamburg og har i flere år jobbet tett med sine samarbeidspartnere på UiB og CCBIO.
Foto/ill.:
Ingvild Festervoll Melien

Hovedinnhold

Flytende biopsi er en form for blodprøve der målet er å finne kreftceller og kreft-DNA i blodet eller en annen kroppsvæske. Dette er en mindre inngripende form for prøvetaking sammenlignet med tradisjonell vevsbiopsi. Selve begrepet ble første gang introdusert i 2010 av professor Klaus Pantel og hans forskerkollega Catherine Alix-Panabieres. 

Blodprøven kan gi informasjon om kreftsvulsten, bidra til tidlig oppdagelse eller gjøre det mulig å iverksette behandling før svulsten rekker å spre seg til andre deler av kroppen. I tillegg vil det være mulig å oppdage signaler som indikerer om kreften er i ferd med å komme tilbake. 

– Blodprøvene kan også vise om pasienter er resistente mot behandling og hva som forårsaker resistensen. På denne måten kan vi finne ut om vi burde bytte behandling eller utvikle nye medisiner mot de resistente cellene, forklarer Klaus Pantel. 

Tror mye vil skje på 10 år

Tekniske og biologiske begrensninger gjør likevel at det tar lang tid å implementere flytende biopsi til allmenn bruk. Dette krever høyteknologiske og svært sensitive tester. Enkelte analyser har blitt implementert, men Pantel tror mye ser annerledes ut om 10 år. 

– Dersom du kan velge mellom en blodprøve og en nål som skal inn i lungene, så tror jeg de fleste hadde valgt det første. Flere og flere blodprøver kommer til å bli godkjent, og dette vil kunne endre landskapet innen kreftdiagnostikk. Det er også et visst press fra akademiske og medisinske miljøer for at dette skal skje, påpeker han. 

Enkeltcelleanalyser i vinden

Et annet forskningsområde som sto høyt på agendaen på årets symposium, var såkalt enkeltcelleanalyser av vev. Dette er avansert teknolgi der man integrerer molekylære data som gir informasjon om hvor i vevet og hvor i kreftsvulstene cellene utøver sin funksjon.

Teknologien åpner for at man gå helt ned på enkeltcellenivå for å undersøke flere proteinmarkører samtidig. Blant dem som foreleste om dette var professor Alexander Swarbrick fra Universitetet i New South Wales i Sydney, Australia. 

Tett samarbeid med CCBIO

Både Swarbrick og Pantel var blant hovedforeleserne på årets CCBIO-symposium som ble holdt på Solstrand hotell fra 8. - 10. mai. 

Kaus Pantel har et bredt samarbeid med CCBIO, blant annet innen forskning på avansert prostatakreft. Han mener samarbeidet og det årlige seminaret har stor betydning på flere måter. 

– Man får nye kontakter og kan pleie forholdet med allerede etablerte kontakter, samt utvikle nye forskningsideer. Spontante sammenkomster er veldig viktig. Man deler ikke gode ideer med noen man ikke kjenner, sier Pantel og drar på smilebåndet. 

Økt internasjonal deltakelse 

Senterleder Lars A. Akslen ved CCBIO sier årets seminar blir oppfattet som det beste noensinne. 

– Det går både på programmet og atmosfæren. Det er opplagt et viktig møte for kreftforskere i Bergen, men også nasjonale og internasjonale miljøer. Vi har en betydelig deltakelse fra våre naboland og har økt vår andel av internasjonale deltakere som ikke har direkte kontakt med våre miljøer i forskningen, sier Akslen.

Han legger til at postersesjonene med hurtigpresentasjoner der både etablerte forskere og PhD-kandidater deltar, har blitt et populært format. 

– Alt i alt vil jeg si at seminaret ble en stor suksess med en boblende og energisk stemning, sier Akslen.