Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet

Premature hadde dårligere hjertehelse som unge voksne

Premature babyer med fødselsvekt under én kilo hadde dårligere hjertefunksjon som unge voksne enn de som ble født til termin: – Det er det viktig at leger og fastleger er bevisst på, sier stipendiat Britt Engan ved Klinisk institutt 2.

Ekstremprematur baby sykehus kuvøse
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Enkelte barn har en tøffere start enn andre. For eksempel er prematuritet og lav fødselsvekt knyttet til økt fare for uhelse. Det er kjent at de som er født premature for eksempel kan ha dårligere hørsel eller syn. Hvordan det står til med hjertehelsen deres er mindre kjent.

Som en del av sin doktorgradsavhandling har Britt Engan ved Klinisk Institutt 2 ved UiB undersøkt hjertefunksjonen til unge voksne født veldig prematur eller med ekstremt lav fødselsvekt, definert som under én kilo:

– Tidligere registerstudier har rapportert om økt risiko for hjertesvikt hos prematurt fødte allerede i ung voksen alder, så vi ville se om ultralydfunn samsvarte med dette, forklarer Engan.

Hjertefunksjon innenfor normalområdet, men lavere

Engan undersøkte hjertefunksjonen til 60 unge voksne født før uke 29 eller med fødselsvekt under én kilo ved hjelp av ultralyd av hjertet. Funnene ble sammenlignet med ultralyd av like mange unge voksne født til termin.

Alle deltagerne følte seg friske og undersøkelsen avdekket at hjertefunksjon til alle var innenfor det man anser som normalt:

– Men sammenlignet med de som var født til termin, var hjertefunksjonen hos de prematurt fødte lavere, forklarer forskeren.

Når man vet at hjertefunksjonen hos alle svekkes med alderen, så kan det være nokså betydningsfullt at de som er født prematur eller med lav vekt, har et dårligere utgangspunkt:

– Man vet også at prematurt fødte har økt risiko for høyt blodtrykk og høyt kolesterol. Dette gjør sjansen større for at hjertefunksjonen kan komme under normalområdet med årene og at man utvikler hjertesvikt, sier Engan.

Noe både leger og pasienter bør være oppmerksomme på

De som er født prematurt eller med lav fødselsvekt, bør derfor sørge for å opprettholde en hjertevennlig livsstil, sier Engan:

– Man må passe på det man kan gjøre noe med, det vil si holde seg aktiv, spise sunt og la være å røyke. Mange av oss sitter altfor mye i ro, sier forskeren, og minner om at inaktivitet er forbundet med risiko for overvekt, sukkersyke, høyt kolesterol og høyt blodtrykk, som igjen gir økt risiko for hjertesykdom. Dette er noe som også klinikere bør være oppmerksomme på:

– Selv om min erfaring er at fastlegene og hjerteleger er flinke til å gi gode livsstilsråd, så er det sikkert også noe som kan gå i glemmeboken. Det kanskje spesielt viktig å være oppmerksom på at prematurt fødte har økt risiko for hjerte-karsykdom senere i livet, sier Engan.

Avhandlingen kan leses her: Bergen Open Research Archive: Cardiac Function and Early Risk Markers for Cardiovascular Disease in Children and Young Adults Surviving Severe Childhood Disease (uib.no)

Forskningen ble også omtalt i Dagens medisin (for abonnenter)