Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet

Mer farlig og ustabilt plakk i kransarteriene hos menn enn hos kvinner

En ny studie fra Klinisk institutt 2 kaster nytt lys over plakkdannelse i arteriene i hjertet, og hvordan det arter seg annerledes hos kvinner enn hos menn.

Modell av hjerte, kvinnelig lege i bakgrunnen
Ikke-obstruktiv koronarsykdom er hjertesykdom som er kjennetegnet av plakkavleiringer i kransarteriene som forsyner hjertets muskulatur med oksygen. Selv om det har blitt sett som en ufarlig tilstand, er det mye som tyder på at ikke-obstruktiv koronarsykdom har høyere risiko gir høyere risiko for for eksempel hjerteinfarkt og r kroniske brystsmerter.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Ikke-obstruktiv koronarsykdom er hjertesykdom som er kjennetegnet av plakkavleiringer i kransarteriene som forsyner hjertets muskulatur med oksygen. I motsetning til obstruktiv koronarsykdom er ikke kransarteriene blokkert.

– Ikke-obstruktiv koronarsykdom har ikke fått så mye oppmerksomhet tidligere, fordi det av mange har blitt sett på som en ufarlig eller godartet tilstand uten betydning for hjertets blodforsyning, forklarer stipendiat Caroline Annette Berge Hondros ved Klinisk institutt 2, UiB.

Mye tyder imidlertid på at pasienter med ikke-obstruktiv koronarsykdom har dårligere prognose enn pasienter uten koronarsykdom, ved at de har noe høyere risiko for å få for eksempel hjerteinfarkt og ofte har kroniske brystsmerter. Det var derfor stipendiaten ønsket å se nærmere nettopp på denne sykdommen:

– Per i dag finnes det ikke så mye kunnskap om sykdommen, heller ikke så gode retningslinjer for utredning og behandling, forklarer Hondros.

Mennene hadde størst økning av ustabile plakk

For å få mer kunnskap om sykdommen, har Hondros og hennes kolleger sett på CT-bilder av hjertet til 31 kvinner og menn med ikke-obstruktiv hjertesykdom.

Kvinnene som ble inkludert i studien var eldre (i gjennomsnitt 65 år) enn mennene (i gjennomsnitt 55 år), og et av kriteriene var at de ikke hadde hatt hjerteinfarkt tidligere.

De undersøkte typen av plakkavleiringer i kransarteriene, og sammenlignet tilstanden med en ny CT-avbildning omtrent to år senere.  De fant at kvinnene i snitt hadde mer plakk enn mennene, men av en annen, mer stabil type:

– Mennene derimot, hadde plakk av typen som er koblet til økt risiko for hjerteinfarkt, sier Hondros.

Plakktypen som det var mest av hos menn består av mer fett. De er kjent for å være ustabile. Når de så på de nye CT bildene tatt to år etter, så de også større endringer i plakkene hos mennene enn hos kvinnene:

– I undersøkelse nummer to så vi at kvinnenes plakktype ikke hadde endret seg noe særlig. Vi så at mennene derimot hadde en raskere økning av farlig, ustabile plakk, sier Hondros.

– Viktig å ta hensyn til kjønn

De vet ikke helt hvorfor de ser disse endringene, men spekulerer om østrogen kan ha noe med saken å gjøre:

– Vi tror at hormonet har en beskyttende effekt på kvinners hjerte, og vi ser jo at i snitt får kvinner sykdom i kransarteriene ti år senere enn menn, sier stipendiaten.

Mennene i utvalget hadde flere av de tradisjonelle risikofaktorene for kransarteriesykdom, og Hondros kan ikke utelukke at dette også kan ha påvirket resultatene. Imidlertid har kvinner andre risikofaktorer for kransarterie sykdom slik som hormonforstyrrelser, svangerskapskomplikasjoner og kroniske betennelsestilstander som ofte blir ignorert.

Hun synes uansett det er viktig å undersøke kjønnsforskjeller når man driver med medisinsk forskning.

– Innen for eksempel koronarsykdom så er kvinner ofte underdiagnostisert og underbehandlet og det er viktig å ta hensyn til kjønn for å få best mulig tilpasset oppfølging og behandling, slår Hondros fast.

Håper å bidra til å endre retningslinjer

Artikkelen er Hondros første artikkel i doktorgraden, og i sitt videre arbeid vil hun se nærmere på ikke-obstruktiv hjertesykdom i relasjon til alder og kjønn:

– Vi er i gang med en studie med over 600 pasienter, og håper å avdekke enda mer om hvordan alder i tillegg til kjønn påvirker plakkdannelsen, sier stipendiaten.

I studien vil hun også inkludere yngre kvinner som ennå ikke har kommet i overgangsalderen.

På sikt håper hun at kunnskapen om sykdommen kan bidra til bedre diagnostikk og behandling:

– Denne pasientgruppen har behov for at legene har bedre retningslinjer for hvordan man skal håndtere sykdommen, sier Hondros.

Les artikkelen her: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38356931/

Forskningen er også omtalt i Forskning.no