Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet

UiB-forsker vil finne ut hvordan fosterets gener styrer svangerskapet

Mange kvinner opplever diffuse symptomer som hjernetåke, fatigue og mageplager i den første delen av svangerskapet. Banebrytende forskning fra UiB kan gi nye svar på hvordan genene kan utløse slike symptomer.

Marc Vaudel
PRODUKTIV: Marc Vaudel har opparbeiet seg en imponerende forskningsportefølje. Han jobber blant annet med viktig grunnforskning på kvinners svangerskap.
Foto/ill.:
Paul André Sommerfeldt

Hovedinnhold

Kan det å forstå mer av tidlige plager i svangerskapet forebygge sykdom hos mor senere i livet?

Dette er én av teoriene til førsteamanuensis Marc Vaudel ved Klinisk institutt 2, UiB. Den unge og produktive forskeren har allerede opparbeidet seg en svært innholdsrik forskningsportefølje. Sentralt i forskningen hans står kvinners svangerskap og særlig symptomer som oppstår tidlig i graviditeten.

– Per i dag har man mest kunnskap om kvalme og hvorfor moren kaster opp. Men vi vet veldig lite om de mer diffuse symptomene og hvilke prosesser som styrer dem, sier Vaudel.

Kobler symptomer i datamodeller

Forskningen hans på første del av svangerskap innebærer datamodellering der de ulike symptomene settes sammen. Ved å kombinere symptomene kan man lage såkalt svangerskapsprofiler. Komplikasjoner i svangerskapet og de enkelte symptomene kan nemlig gi viktig informasjon om morens risiko for å få f. eks hjerte- og karsykdommer eller diabetes senere i livet.

En sentral teori som ligger til grunn for forskningen, er at både morens og fosterets genmateriale er med på å styre de ulike symptomene som oppstår.

– Når vi kombinerer symptomer, som for eksempel hjernetåke eller ryggsmerter, kan vi forstå mer av hva dette betyr og hvilke gener som styrer hvilke symptomer. Og vi kan finne ut om det er gener fra mor eller barnet som styrer symptomene. I utgangspunktet er det en stor del av svangerskapet som styres av babyen, forklarer Vaudel.

– Hva håper du at mer kunnskap om dette skal føre til?

– Håpet er at man kan hjelpe kvinner til å styre graviditeten bedre, og å unngå komplikasjoner. Dersom denne grunnforskningen fungerer, kan vi bedre forstå konsekvensene for mor og barn. Det vil også kunne forandre hvordan vi tenker omkring den første delen av svangerskapet, sier Vaudel.

«Det sitter i hodet»

En annen faktor, er det sosiale aspektet. Det er slettes ikke uvanlig at kvinner får høre at «det sitter i hodet» når de melder om symptomer under graviditeten, sier Marc Vaudel.

– Det er nødvendig å forstå mer av hva dette er. Kanskje moren trenger en sykemelding? Vi fokuserer ofte på kvalme og oppkast, mens disse andre symptomene som er vanskelige for moren blir ikke anerkjent.

Ifølge forskning på feltet er unormal tretthet vanlig i hvert andre svangerskap, mens 20 % har ryggplager og 15 % vondt i magen. Om lag 10 % har søvnplager. 

Marc Vaudel forteller at forskningsprosjektet, som forhåpentligvis vil få nødvendig finansiering, har følgende konkrete delmål:

1) Utforme svangerskapsprofiler basert på ulike symptomer

2) Forstå samspillet mellom gener og hormoner fra mor og fosteret som utløser symptomer.

3) Bedre oppfølging av graviditeten og større forståelse for koblingen mellom symptomer, svangerskapskomplikasjoner og barn/mors helse senere i livet. 

– Vi vet fra før at svangerskap kan utgjøre en risiko for senere sykdommer. Legger vi svangerskapsprofilene til kan vi være obs på både hjerte- og karsykdom og metabolske tilstander som høyt blodtrykk eller diabetes, sier Vaudel.