Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet

Overvekt og fedme økte hos unge gutter under pandemien

Målinger av vekt og høyde hos 78.000 barn viser at forekomsten av overvekt og fedme delvis sank i årene før, men økte hos gutter gjennom pandemien.

gutt med munnbind på huske under pandemien
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

I Norge er det anbefalt å følge barnas vekst regelmessig fra fødsel og opp til ungdomsskolen som et helsefremmende og forebyggende tiltak.

Siden 2010 har strukturerte helsedata vært innsamlet som en del av disse rutinekontrollene gjennom et elektronisk journalsystem (Helseprofil 0-20). Forskere ved Universitetet i Bergen og Folkehelseinstituttet, har i samarbeid med Bergen kommune, for første gang analysert rutinemålinger av vekt og høyde fra alle barn målt ved helsestasjon og skolehelsetjenesten i Bergen kommune mellom 2010 og 2022. Barna ble målt da de var 2, 4, 6, 8 og 13 år.

Målinger av over 78 000 barn viste synkende forekomst av overvekt og fedme hos gutter mellom 2010-2019, mens hos jenter var trendene stabile. Derimot, under pandemien (2020-2022) økte forekomsten av overvekt og fedme hos gutter i alderen 4, 6 og 8 år. Flere internasjonale studier har også vist en økning i forekomst av barn med overvekt og fedme under pandemien og forklart dette med restriksjoner som førte til økt stillesittende atferd og redusert fysisk aktivitet.

– Den synkende trenden hos gutter før pandemien er et positivt tegn, og understreker viktigheten av fortsatt satsing på forebyggende tiltak. Studien indikerer også at unge gutter var mer utsatt for vektøkning under pandemien. Dette kan skyldes endringer i de daglige rutinene under nedstengingen, som påvirket gutter mer enn jenter, sier doktorgradsstipendiat Melissa Rajini Balthasar ved Klinisk institutt 2, UiB.

I fremtiden vil slik data fra rutinemålinger være nyttig for å overvåke utviklingen av undervekt, overvekt og fedme. 

Studien er åpent tilgjengelig her: https://doi.org/10.1111/apa.17323