Hjem
Det medisinske fakultet

Praksis i medisinstudiet

Som medisinstudent skal du ha flere praksisperioder i løpet av studiet.

Gjennoppliving
Foto/ill.:
Kjell-Christian Flo

Hovedinnhold

Allerede de tre første årene i medisinstudiet vil du som medisinstudent utplasseres på sykehus i kortere perioder. Du kan lese mer om ordningen tidlig praksis nederst på siden.

I 7., 8., 9. og 11. semester sendes du ut på lengre praksisopphold. Det medisinske fakultet samarbeider med Stavanger Universitetssykehus, Førde sentralsjukehus og Haugesund sjukehus. I MED7, MED8 og MED9 er det der praksisutplasseringen i hovedsak foregår.

I MED7 og MED9 kan du også søke om å få ta praksisen i Uganda eller Thailand. Se mer informajson under.

I MED11 utplasseres man i kommunehelsetjenesten/på legekontor.

Mer informasjon om praksisperiodene, samarbeidende sykehus og rutiner for oppgjør etter praksis finnes på Mitt UiB (krever innlogging).