Hjem
Det medisinske fakultet

Informasjons- og drøftingsutvalg (IDU)

Medbestemmelse på fakultetet

Hovedinnhold

I henhold til Hovedavtalen i staten (HA) og Tilpasningsavtalen (TA) ved UiB skal Informasjons- og drøftingsutvalg (IDU) ivareta de ansattes medbestemmelsesrett (lenken krever pålogging til UiBs intranett).

 

Medlemmer 2021


Arbeidsgiverrepresentanter:
Fakultetsdirektør Heidi Annette Espedal
Underdirektør Ørjan Hauge
Seksjonsleder personal Gerd Johannessen
Seksjonsleder studie Ørjan Leren


Tillitsvalgte: