Hjem
Det medisinske fakultet

Utveksling på medisinstudiet

Det er gode muligheter til å dra på utveksling i medisinstudiet, både innen Nordplus, Erasmus+ og bilaterale avtaler.

Jordklode med stetoskop kveila rundt

Utvekslingsavtaler