Home
Faculty of Medicine

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Utveksling på medisinstudiet

Oversikt over hvor og når i medisinstudiet det er mulig å reise på utveksling

Main content

I fanene under kan du lese mer om mulighetene for utveksling eller kortere utplasseringsopphold i løpet av medisinstudiet. Se også vedlegget «Avtaleinformasjon» nederst på denne siden, som lister opp aktuelle universiteter. Merk: dette dokumentet oppdateres to ganger i året, til 1. august og til 1. januar.

2. studieår

OBS: Høsten 2022 skjer det noen studieplanendringer på de tidlige semestrene ved Karolinske Institutet. Vi jobber med å finne ut om studentene våre enda kan få dekket MED3 og MED4 der.

En rekke medisinstudenter har også benyttet seg av UiB sine generelle utvekslingsavtaler med University of Melbourne og University of Sydney i Australia, for å ta tilsvarende 4. semester (MED4). Det er et krav om å ha avlagt minimum 60 studiepoeng med karaktersnitt C eller bedre for å få opptak til Melbourne og Sydney. Ta kontakt med internasjonal koordinator for mer informasjon: Oystein.Bondevik@uib.no 

Frisemester

Etter 3. studieår skal halve kullet ha et frisemester, mens den andre halvdelen fortsetter på studiet. Studenter som har frisemester kan søke om utveksling ved et utenlandsk universitet. Det må være et fulltidsstudium (tilsvarende 30 studiepoeng) med et faglig innhold ved et anerkjent universitet. Du kan studere helserelaterte fag, eller andre fag.

Du kan søke på alle UiB sine samarbeidsavtaler. En del medisinstudenter har benyttet seg av denne muligheten for å studere helserelaterte fag, som for eksempel psykologi. Ta kontakt med internasjonal koordinator hvis du ønsker mer informasjon: Oystein.Bondevik@uib.no 

Global helse er et emne som blir tilbudt spesielt til medisinstudenter som har frisemester. Kurset gir engasjerte studenter muligheten til å fordype seg i internasjonale helsespørsmål gjennom spennende forelesninger og et åtte ukers langt feltopphold i India eller Sør-Afrika. Du kan lese mer om feltopphold, undervisning, studenterfaringer og om opptak til Global helse her. 

7. semester

Du kan ta tilsvarende 7. semester (MED7) ved universiteter fakultetet har avtaler med i Skandinavia, Tyskland, Østerrike, Spania, Frankrike og Italia. I vedlegget «Avtaleinformasjon» nederst på denne side, finner du en oversikt over de aktuelle universitetene, med informasjon om semesterdatoer og lignende.

Noen tips på veien

  • Noen universiteter er det kun mulig å reise til på enten våren eller høsten, for å ta tilsvarende MED7. Se vedlegget «Avtaleinformasjon» for detaljer om dette.
  • Velger du B-kull kan du reise på utveksling i ett helt studieår: fritermin på høsten + 7. semester på våren. Dette er spesielt aktuelt for Oviedo og Madrid, der fagene som inngår i 7. semester er fordelt på høst- og vårsemesteret.

Psykiatriutplassering i Uganda

I tillegg til det ordinære utvekslingstilbudet har Det medisinske fakultet en samarbeidsavtale med Makerere University i Uganda om psykiatriutplassering. Hvert semester får 6 studenter anledning til å ta 4 ukers klinisk praksis på Mulago Hospital og Butabika Hospital.  

Her finner du mer informasjon om klinisk praksis ved Makerere University.

9. semester

Vi anbefaler spesielt medisinstudenter å søke utveksling i 9. semester (MED9). Ved UiB er dette et engelsk semester som er populært blant våre innreisende studenter. Vi har derfor flere gode avtaler for utveksling i MED9 i blant annet Sverige, Danmark, Storbritannia, Spania og Tyskland.

I vedlegget «Avtaleinformasjon» nederst på denne siden finner du en oversikt over de aktuelle universitetene, med informasjon om semesterdatoer og lignende.

Argentina: siden 2018 har medisinstudenter reist til Universidad de Buenos Aires og tatt tilsvarende MED9. Vi har ikke avtale med universitetet, og studentene søker opptak direkte. For mer informasjon, ta kontakt med Oystein.Bondevik@uib.no 

Noen tips på veien

  • Noen universiteter er det kun mulig å reise til på våren eller høsten, for å ta tilsvarende MED9. Se vedlegget «Avtaleinformasjon» for detaljer om dette.
  • Ved en del tyske og østeriske universiteter varer høstsemesteret til midten/slutten av februar. For de som har MED9 på høsten, vil det være rom for å komme tilbake til Bergen i februar, siden det er elektiv periode + arbeid med hovedoppgaven i perioden januar-mars.

Utplassering i Uganda eller Thailand i MED9

I tillegg til det ordinære utvekslingstilbudet har Det medisinske fakultet samarbeidsavtale med Makerere University i Uganda og med Khon Kaen University i Thailand om klinisk utplassering i 6 uker i 9. semester.

Her finner du informasjon om klinisk praksis ved Makerere University i Uganda og ved Khon Kaen University i Thailand.