Hjem
Det medisinske fakultet

Studieledelsen

Studieledelsen ledes av prodekan for utdanning, og består av programutvalgslederne, studielederne ved instituttene og studentrepresentanter. I tillegg til å være rådgivende organ for fakultetsstyret i utdanningssaker, har studieledelsen en viktig koordinerende funksjon for studieprogrammene ved fakultetet. Studieledelsen fungerer også som fakultetets studiekvalitetskomité, etter UiBs system for studiekvalitet.


Studieledelsen møtes to ganger hvert semester.

 

Sammensetning av studieledelsen:

 • Prodekan for utdanning: Steinar Hunskår
 • Programutvalg for medisin: Harald Wiker
 • Programutvalg for biomedisin: Anni Vedeler
 • Programutvalg for global helse: Karen Marie Moland
 • Programutvalg for helsefag: Frøydis Kristine Bruvik
 • Programutvalg for odontologiske fag: Inge Fristad
 • Programutvalg for farmasi: Lone Holst
 • Programutvalg for ernæring: Jutta Dierkes
 • Programutvalg for erfaringsbasert master i helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi: Aslak Aslaksen
 • Studieleder ved Institutt for biomedisin: Arne Tjølsen
 • Studieleder ved Institutt for klinisk odontologi: Dagmar Bunæs
 • Studieleder ved Klinisk institutt 1: Ingfrid S. Haldorsen
 • Studieleder ved Klinisk institutt 2: Mette Vesterhus
 • Studieleder ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin: Edvin Schei
 • Studiesjef ved Det medisinske fakultet: Ørjan Leren
 • Studentrepresentanter: Under oppnevning

Sekretær: Martha Houen Dahle