Hjem
Det medisinske fakultet

Studieledelsen

Studieledelsen ledes av prodekan for utdanning, og består av programutvalgslederne, studielederne ved instituttene og internasjonal koordinator.


Studieledelsen møtes to ganger hvert semester.

Som en følge av organisasjonsendringene i Framtidens fakultet eksisterer ikke Studieutvalget som et formelt organ f.o.m. 01.01.13. Referat fra tidligere møter i Studieutvalget er allikevel tilgjengelige her.

Sammensetning av studieledelsen:

 • Prodekan for utdanning: Steinar Hunskår
 • Programutvalg for medisin: Harald Wiker
 • Programutvalg for biomedisin: Anni Vedeler
 • Programutvalg for global helse: Karen Marie Moland
 • Programutvalg for helsefag: Frøydis Kristine Bruvik
 • Programutvalg for odontologiske fag: Inge Fristad
 • Programutvalg for farmasi: Lone Holst
 • Programutvalg for ernæring: Jutta Dierkes
 • Programutvalg for erfaringsbasert master i helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi: Aslak Aslaksen
 • Studieleder ved Institutt for biomedisin: Arne Tjølsen
 • Studieleder ved Klinisk institutt 1: Ingfrid S. Haldorsen
 • Studieleder ved Klinisk institutt 2: Jone Trovik
 • Studieleder ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin: Edvin Schei
 • Studiesjef ved Det medisinske fakultet: Ørjan Leren
 • Studentrepresentanter: Julie Flugstad (hovedrepresentant), Nora Børresen (vara)

Sekretær: Martha Houen Dahle

Møtedatoer høsten 2019:

 • 10. september
 • 12. november

Møtedatoer våren 2020:

 • 17. mars
 • 19. mai