Hjem
Det medisinske fakultet

Studieledelsen

Studieledelsen ledes av visedekan for utdanning, og består av programutvalgslederne og studentrepresentanter. I tillegg til å være rådgivende organ for fakultetsstyret i utdanningssaker, har studieledelsen en viktig koordinerende funksjon for studieprogrammene ved fakultetet. Studieledelsen fungerer også som fakultetets studiekvalitetskomité, etter UiBs system for studiekvalitet.

Hovedinnhold


Studieledelsen møtes to til tre ganger hvert semester. Møtedatoer våren 2022:

 • 20. januar 2022
 • 9. mars 2022
 • 4. mai 2022

Sammensetning av studieledelsen:

 • Visedekan for utdanning: Marit Øilo
 • Programutvalg for medisin: Harald Wiker
 • Programutvalg for biomedisin: Anni Vedeler
 • Programutvalg for global helse: Ingvild Fossgard Sandøy
 • Programutvalg for helsefag: Åshild Lunde
 • Programutvalg for odontologiske fag: Sivakami Rethnam Haug
 • Programutvalg for farmasi: Lone Holst
 • Programutvalg for ernæring: Hanne Rosendahl-Riise
 • Programutvalg for erfaringsbasert master i helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi: Aslak Aslaksen
 • Studiesjef ved Det medisinske fakultet: Ørjan Leren
 • Studentrepresentanter: Gard Andreas Svendal og Vegard Slettvoll (vara)

Sekretær: Martha Houen Dahle