Hjem
Det medisinske fakultet

Akademisk kalender for studentar

Her finn du oversikt over viktige datoar og fristar i løpet av studieåret.

Hovedinnhold

Vårsemesteret 2024

Januar

1. januar: Frist for søknad om hospitantstudierett i vårsemesteret

2. januar: Semesterstart

15. januar: Søknadsfrist for poststudierett for studenter som har avlagt en grad i høstsemesteret. Søknad gjennom Søknadsweb

Februar

1. februar: Frist for å semesterregistrere seg

1. februar: Frist for å betale semesteravgift

1. februar: Frist for å søke om tilrettelegging ved eksamen

1. februar: Søknadsfrist for utveksling  ---> Gjelder for utveksling i høstsemesteret

Mars

7. mars: Fagkritisk dag

April

15. april: Søknadsfrist for opptak til masterprogram

15. april: Søknadsfrist Samordna opptak

 

Høstsemesteret 2024

Juli

1. juli  Publisering av litteraturlister, time- og eksamensplan for høstsemesteret

---> Søk opp emnene på uib.no

1. juli: Studentweb åpner for registrering for eksisterende studenter

 

August

1. august: Frist for søknad om hospitantstudierett i høstsemesteret

12. august: Semesterstart

15. august: Søknadsfrist for poststudierett for studenter som har avlagt en grad i vårsemesteret. Søknad gjennom Søknadsweb

September

1. september: Frist for å godkjenne utdanningsplan for høstsemesteret

1. september: Frist for å betale semesteravgift
---> Betalingsinformasjon er tilgjengelig på Studentweb

1. september: Frist for å søke om tilrettelegging ved eksamen

1. september: Søknadsfrist for utveksling 
---> Gjeld for utveksling i vårsemesteret

1. september: Frist for innlevering av politiattest
---> Nye studenter: Alle nye studenter

Desember

1. desember: 

Publisering av litteraturlister, time- og eksamensplan for vårsemesteret

---> Søk opp emnene på uib.no

9. desember: Studentweb åpner for semesterregistrering for vårsemesteret