Hjem

Det medisinske fakultet

Akademisk kalender for studentar

Her finn du oversikt over viktige datoar og fristar i løpet av studieåret.

Vårsemesteret 2019

Januar

7. januar: Semesterstart

15. januar: Søknadsfrist for poststudierett for studenter som har avlagt en grad i høstsemesteret. Søknad gjennom Søknadsweb.

16. januar: Internasjonal dag

21. januar: Open dag

 

Februar

1. februar: Frist for å godkjenne utdanningsplan for vårsemesteret

1. februar: Frist for å betale semesteravgift---> Betalingsinformasjon er tilgjengeleg på StudentWeb

1. februar: Søknadsfrist for utveksling  ---> Gjeld for utveksling i høstsemesteret

 

Mars

7. mars: Fagkritisk dag

 

April

15. april: Søknadsfrist for opptak til masterprogram

15. april: Søknadsfrist Samordna opptak

 

Juni

1. juni: Timeplanen for høstsemesteret er tilgjengeleg på informasjonssida til det enkelte emne 

---> Søk opp emna på uib.no

1.juni: Offentleggjering av eksamensplan og litteraturlister for høstsemesteret

17. juni: StudentWeb opnar for registrering for eksisterande studentar

21. juni: Siste undervisingsdag før sommaren. Vi gjør oppmerksom på at det kan bli avholdt eksamen etter 21. juni

21. juni: Avsluttingsseremoni for avgangskull---> Medisin, odontologi og tannpleie

Juli


1. juli: Timeplanen for høstsemesteret viser i kalenderen på MittUiB---> Utdanningsplanen må vera godkjent på Studentweb

 

 

Haustsemesteret 2019

August

12. august: Semesterstart

15. august: Søknadsfrist for poststudierett for studenter som har avlagt en grad i vårsemesteret. Søknad gjennom Søknadsweb.

September

1. september: Frist for å godkjenne utdanningsplan for haustsemesteret

1. september: Frist for å betale semesteravgift
---> Betalingsinformasjon er tilgjengeleg på StudentWeb

1. september: Søknadsfrist for utveksling 
---> Gjeld for utveksling i vårsemesteret

1. september: Frist for innlevering av politiattest
---> Nye studentar: Alle nye studentar

 

Desember

1. desember: Timeplanen for vårsemesteret er tilgjengeleg på informasjonssida til det enkelte emne 

---> Søk opp emna på uib.no

1. desember: Offentleggjering av eksamensplan og litteraturlister for vårsemesteret

1. desember: Frist for søknad om hospitantstudierett i vårsemesteret

9. desember: Studentweb opnar for semesterregistrering for vårsemesteret