Hjem

Det medisinske fakultet

Ledige stillinger

Alle stillinger ved Det medisinske fakultet lyses ut gjennom JobbNorge. Her finnes generell informasjon om utlysninger.

Stillinger ved UiB

Du finner alle UiB-stillinger utlyst på jobbportalen JobbNorge.
Søknad og vedlegg sendes gjennom denne portalen.

Ei oversikt over ledige stillingar ved fakultetet finn du også i nedst til høgre på nettsidene våre.

 

Andre stillinger

Stillingsutlysninger fra Uni Research

Stillingsutlysninger fra Sarssenteret

 

Vurderingskriterier

Vurderingskriterier for fakultetets stipendiat- og post.doc.-stillinger finner du som vedlegg til under på denne siden.