Hjem
Det medisinske fakultet

Ledige stillinger

Alle stillinger ved Det medisinske fakultet lyses ut gjennom JobbNorge. Her finnes generell informasjon om utlysninger.

Hovedinnhold

Stillinger ved UiB

Du finner alle UiB-stillinger utlyst på jobbportalen JobbNorge.
Søknad og vedlegg sendes gjennom denne portalen.

En oversikt over ledige stillinger ved fakultetet finner du også i nederst til høyre på nettsidene våre.

 

Andre stillinger

Stillingsutlysninger fra NORCE

Stillingsutlysninger fra Sarssenteret

 

Vurderingskriterier

Vurderingskriterier for fakultetets stipendiat- og post.doc.-stillinger finner du som vedlegg til under på denne siden.