Hjem
Det medisinske fakultet

Utveksling på farmasistudiet

Er du farmasistudent og ønsker å reise på utveksling?

Hovedinnhold

Utveksling gjennom avtaler innen Erasmus+ på Integrert masterprogram i farmasi vil foreløpig være mulig i det semesteret du starter å skrive masteroppgave, 9. semester.


Utvekslingsavtaler

Vær oppmerksom på at utvekslingsmulighetene kan variere fra semester til semester. Søkere må være ajour med studiet ved søknad om utveksling.


Hvordan søke om utveksling

Les mer om hvordan du søker om utveksling her.