Hjem
Det medisinske fakultet

Godkjenning av FL

Oppbygging og godkjenningsprosedyrer for Forskerlinjen.

 

Ved gjennomført Forskerlinje skal studenten:

  • ha gjennomført opplæringselementer (30 stp) tilsvarende som i ph.d.-programmet
  • ha vært del av et forskningsmiljø og utført egen forskning på heltid og deltid
  • ha gjennomført midtveisevaluering
  • ha skrevet en forskningsoppgave, fortrinnsvis i form av en publikasjon i et internasjonalt tidsskrift med fagfellevurdering

Arbeidet skal være innlevert senest ved utgangen av nest siste semester før ordinær studieavslutning, frist 1. desember for A-kull og 1. juni for B-kull.

Publikasjonen/manuskriptet vurderes som bestått/ikke bestått