Hjem
Det medisinske fakultet

Godkjenning av FL

Oppbygging og godkjenningsprosedyrer for Forskerlinjen.

Hovedinnhold

 

Ved gjennomført Forskerlinje skal studenten:

  • ha gjennomført opplæringselementer (30 stp) tilsvarende som i ph.d.-programmet
  • ha vært del av et forskningsmiljø og utført egen forskning på heltid og deltid
  • ha gjennomført midtveisevaluering
  • ha skrevet en forskningsoppgave, fortrinnsvis i form av en publikasjon i et internasjonalt tidsskrift med fagfellevurdering

Arbeidet skal være innlevert senest ved utgangen av nest siste semester før ordinær studieavslutning. Med innlevering av arbeidet skal det følge en slutterklæring fra veileder, skjema for dette finner du her.

Publikasjonen/manuskriptet vurderes som bestått/ikke bestått