Hjem
Det medisinske fakultet

Utveksling på medisinstudiet

Oversikt over hvor og når i medisinstudiet det er mulig å reise på utveksling.

Tre venner smiler og stabler hendene oppå hverandres hender
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Vi oppfordrer alle studenter til å reise på utveksling minst én gang i løpet av studiet. Det kan gi helt unike muligheter og opplevelser, både faglig, sosialt og kulturelt. Dessuten er det enkelt å søke! Er du skikkelig motivert, er det gjerne mulig å reise ut flere ganger også. 

Vi har en rekke avtaler rundtom i Europa, men sender også studenter til Asia, Australia, Afrika og iblant Amerika. Kan du tysk, fransk, spansk eller italiensk, har du gode sjanser til å få reise til land der dette benyttes. Foretrekker du norsk, har vi mange gode partneruniversitet i Sverige og Danmark. Vi har også engelskspråklige samarbeid med Nord-Irland, Slovenia og Australia, og jobber med å få flere! 

Syns du utveksling et helt semester blir heftig, kan du også søke på kortere praksisutplasseringer og feltopphold. 

I fanene under kan du lese mer om mulighetene for utveksling eller kortere utplasseringsopphold i løpet av medisinstudiet. Se også «Avtaleinformasjon» under fanen "Dokumenter", som lister opp aktuelle universiteter. Merk: dette dokumentet oppdateres to ganger i året, til 1. august og til 1. januar. 

2. studieår

Noen studenter tar hele sitt andre studieår ved Karolinska Institutet i Sverige.  

En rekke medisinstudenter har benyttet seg av UiB sine generelle utvekslingsavtaler med University of Melbourne og University of Sydney i Australia, for å ta tilsvarende 4. semester (MED4). Det er et krav om å ha avlagt minimum 60 studiepoeng med karaktersnitt C eller bedre for å få opptak til Melbourne og Sydney.  

Valgtermin (for B-kull-studenter)

Etter 3. studieår skal halve kullet ha et frisemester, eller valgtermin, på høsten (B-kull), mens den andre halvdelen går direkte videre med studiet (A-kull). Valgterminen er en gyllen mulighet til å reise på utveksling, fordi du kan studere nesten hva du vil, bare det tilsvarer et fulltidsstudium (30 studiepoeng) ved et anerkjent universitet. Noen medisinstudenter har for eksempel benyttet denne muligheten til å ta helserelaterte fag som psykologi. Men du kan også studere helt andre ting, som språk og historie. 

Ved utveksling på valgterminen kan du søke på alle UiB sine samarbeidsavtaler som ikke er reservert for spesifikke studenter.

Som et alternativ til tradisjonell utveksling, tilbyr UiB emnet Global helse. Det er et spennende emne som blir tilbudt spesielt til medisinstudenter i valgterminen. Kurset gir engasjerte studenter muligheten til å fordype seg i internasjonale helsespørsmål gjennom spennende forelesninger og et åtte ukers langt feltopphold i Asia eller Afrika. Her har du sjansen til å få helt unike opplevelser og perspektiv på medisinske problemstillinger og kultur. Du kan lese mer om feltopphold, undervisning, studenterfaringer og om opptak til Global helse her.  

7. semester

Du kan ta tilsvarende 7. semester (MED7) ved universiteter som fakultetet har avtaler med i Skandinavia, Tyskland, Østerrike, Spania, Frankrike og Italia. I «Avtaleinformasjon» under fanen "Dokumenter", finner du en oversikt over de aktuelle universitetene, med informasjon om semesterdatoer og lignende.

Noen tips på veien

  • Noen universiteter er det kun mulig å reise til på enten våren eller høsten, for å ta tilsvarende MED7. Se dokumentet «Avtaleinformasjon» for detaljer om dette.
  • Velger du B-kull kan du reise på utveksling i ett helt studieår: fritermin på høsten + 7. semester på våren. Dette er spesielt aktuelt for Oviedo og Madrid, der fagene som inngår i 7. semester er fordelt på høst- og vårsemesteret.

Psykiatriutplassering i Uganda

I tillegg til det ordinære utvekslingstilbudet har Det medisinske fakultet en samarbeidsavtale med Makerere University i Uganda om psykiatriutplassering. Hvert semester får 6 studenter anledning til å ta 4 ukers klinisk praksis på Mulago Hospital og Butabika Hospital.  

Her finner du mer informasjon om klinisk praksis ved Makerere University.

9. semester

Vi anbefaler spesielt medisinstudenter å søke utveksling i 9. semester (MED9). Ved UiB er dette et engelsk semester som er populært blant våre innreisende studenter. Vi har derfor flere gode avtaler for utveksling i MED9 i blant annet Sverige, Danmark, Storbritannia, Spania og Tyskland.

I dokumentet «Avtaleinformasjon» finner du en oversikt over de aktuelle universitetene, med informasjon om semesterdatoer og lignende.

Argentina: siden 2018 har medisinstudenter reist til Universidad de Buenos Aires og tatt tilsvarende MED9. Vi har ikke avtale med universitetet, og studentene søker opptak direkte.

Noen tips på veien

  • Noen universiteter er det kun mulig å reise til på våren eller høsten, for å ta tilsvarende MED9. Se dokumentet «Avtaleinformasjon» for detaljer om dette.
  • Ved en del tyske og østeriske universiteter varer høstsemesteret til midten/slutten av februar. For de som har MED9 på høsten, vil det være rom for å komme tilbake til Bergen i februar, siden det er elektiv periode + arbeid med hovedoppgaven i perioden januar-mars.

Utplassering i Uganda eller Thailand i MED9

I tillegg til det ordinære utvekslingstilbudet har Det medisinske fakultet samarbeidsavtale med Makerere University i Uganda og med Khon Kaen University i Thailand om klinisk utplassering i 6 uker i 9. semester.

Her finner du informasjon om klinisk praksis ved Makerere University i Uganda og ved Khon Kaen University i Thailand.