Hjem
Det medisinske fakultet

Helse Vest-priser til livmorkreft og demens

Innovasjonsprisen og Forskningsprisen til Helse Vest ble delt ut på helseforetaket sin årlige forskningskonferanse. Alle prisene gikk til forskere som har eller har hatt UiB-stilling i tillegg til sykehusstillingene sine.

Innovasjonsprisen gikk til Helga Salvesen og Lars A Akslen, som er professorer på henholdsvis Institutt for klinisk medisin og Gades institutt. De har utviklet en teknologi som kan gi pasienter med livmorkreft bedre behandling. Forskningsprisen gikk til Dag Årsland, som har forsket på demens og Parkinsons sjukdom. Årsland var fra 2000 til 2009 tilsatt som professor på Institutt for klinisk medisin.

Les mer om prisene på Helse Vest sine nettsider