Hjem
Det medisinske fakultet

God rekruttering til tannpleierstudiet

Tall fra Samordna Opptak (SO) viser en nedgang i antall søkere til helsefagene både nasjonalt og på UiB, men bachelor i tannpleie har økte søkertall.

Hovedinnhold

Tannpleie øker der andre går ned

Mens søknadstallene fra SO i 2010 viser nedgang i antall søkere til de aller fleste helsefagene, opplever tannpleiestudiet ved UiB en økning på 11,5 % i totalt antall søkere, mens antall førstevalgssøknader for tannpleie øker med hele 20 %.

Tannpleiestudiet er et treårig bachelorprogram, og de ferdige kandidatene blir tannpleiere som er godt kvalifisert for helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid i tett samarbeid med tannleger. Studentene får et godt teoretisk grunnlag innen oral helse, og blir trent i praktiske ferdigheter som trengs i klinikken.

 

Populære studier

Også farmasistudiet opplever en økning i antall søkere. Faget står i skjæringspunktet mellom naturvitenskap og medisin, og både Det medisinsk-odontologiske fakultet (MOF) og Det matematisk-naturvitenskaplege fakultet bidrar med undervisning på dette femårige programmet.

For de øvrige studietilbudene ved MOF ser vi at den nasjonale nedgangen gjenspeiler seg lokalt, med en samlet nedgang på 3,5 %. Dette betyr likevel ikke at studiene ved MOF er upopulære. Selv med en nedgang i søkertallene er det totalt 2740 søkere til medisinstudiet på UiB. 588 søkere har dette studiet på førsteplass, noe som gir nesten fire søkere per studieplass. På tannlegestudiet er det mer enn tre førsteprioritetssøkere per studieplass.