Hjem
Det medisinske fakultet
Valg

Resultat av valget i gruppe B til fakultetsstyret

Valget av medlem og varamedlemmer til gruppe B i fakultetsstyret ble gjennonført i perioden 22. - 27.05.2014

Hovedinnhold

I gruppe B (midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling) ble stipendiat Margrethe Raspotnig (Klinisk institutt 1) valgt som fast medlem (fra 01.08.2014 til 31.07.2015).

Stipendiat Hilde Marie Engjom (Institutt for global helse og samfunnsmedisin) ble valgt som 1. varamedlem.

Stipendiat Kathrin Beyer (Institutt for klinisk odontologi) og postdoktor Simon E Nitter Dankel (Klinisk institutt 2) ble valgt som 2. og 3 varamedlem.