Hjem
Det medisinske fakultet

For veiledere på Forskerlinjen

Informasjon til deg som skal veilede en forskerlinjestudent

Hovedinnhold

Å få en forskerlinjestudent i gruppen sin er en stor mulighet og et positivt tilskudd, men det hviler også et ansvar på deg som veileder. Husk at dette er medisinstudenter tidlig i utdanningsforløpet sitt, og de må behandles deretter. Det er veileders oppgave å sørge for at studenten blir inkludert både faglig og sosialt i forskningsgruppen. I heftet nedenfor finner du informasjon om hva Forskerlinjen går ut på, og hvilket ansvar du som veileder en forskerlinjestudent har.