Home
Faculty of Medicine

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

For veiledere på Forskerlinjen

Informasjon til deg som skal veilede en forskerlinjestudent

Veiledning
Photo:
Paul Erik Rosenbaum

Main content

Å få en forskerlinjestudent i gruppen sin er en stor mulighet og et positivt tilskudd, men det hviler også et ansvar på deg som veileder. Husk at dette er medisinstudenter tidlig i utdanningsforløpet sitt, og de må behandles deretter. Det er veileders oppgave å sørge for at studenten blir inkludert både faglig og sosialt i forskningsgruppen. I heftet nedenfor finner du informasjon om hva Forskerlinjen går ut på, og hvilket ansvar du som veileder en forskerlinjestudent har.