Hjem
Avdeling for naturhistorie

Emner ved Avdeling for naturhistorie

Ansatte ved avdeling for naturhistorie underviser i en rekke emner innen biosystematikk, evolusjon og paleobiologi.

Hovedinnhold

 

BIO101 - Organismebiologi 1
BIO210 - Evolusjonsbiologi                                                                                  
BIO232 - Systematisk zoologi
BIO250 - Paleoøkologi
BIO260 - Kulturlandskapa i Norden                               
BIO280 - Fiskebiologi I - Systematikk og anatomi                                         
BIO301 - Aktuelle tema i biodiversitet, evolusjon og økologi
BIO330 - Floristikk
BIO332 - Fylogenetiske metodar                                                                
BIO354 - Vertebratar i paleoøkologi
ARK101 - Jeger- og sankarsamfunn i forhistorisk tid og i skriftlause samfunn
ARK103 - Kulturar ved Middelhavet, i Nord-Europa og Norden i tidsrommet ca. 1000 f.Kr.-570 e.Kr.