Hjem
Senter for klima og energiomstilling (CET)

Nyhetsarkiv for Senter for klima og energiomstilling (CET)

Vi ønsker velkommen til lansering av CET – Senter for klima og energiomstilling, et nytt initiativ ved Universitetet i Bergen. Målsettingen til CET er å tilveiebringe ny kunnskap om veivalg for klima og energiomstilling. CET vil være en «hub» for tverrfaglig forskning, med basis i samfunnsvitenskapene.
Vil du være med å etablere en ny studentdrevet konferanse ved UiB? Ved CET (Senter for klima og energiomstilling ) lyses det nå ut to 20%-stillinger som konferansekoordinatorer.
Håvard Haarstad er medarrangør for et nytt PhD-kurs på "Urban Transformations" som skal holdes ved Universitetet i Oslo i høst.