Hjem
Senter for klima og energiomstilling (CET)

Nyhetsarkiv for Senter for klima og energiomstilling (CET)

Den første utlysningen av CET Akselerator ga fem forslag, hvorav tre ble tildelt midler. Les mer om tildelingene her (på engelsk).
Eit studie publisert i Nature gjort av ei gruppe leia av Jessica Jewell konkluderte med at effekten av fjerning av fossilsubsidier vil variere sterkt frå region til region.