Hjem
Hav

Nyhetsarkiv for Hav

Marineholmen veks stadig som eit sentrum for marin forsking, utdanning og forvalting i Bergen, med Veterinærinstituttet som eit av dei nyaste tilskota.
Sosialantropologen Edvard Hviding er en av tre UiB-forskere som er blitt tildelt millionbeløp gjennom Forskningsrådets prestisjefulle Toppforsk-program for sitt prosjekt Mare Nullius.