Hjem
Hav

Nyhetsarkiv for Hav

Han hadde ikkje gjort noko gale, torsken som vart bura inne på sjøbotnen utanfor Bergen. Han skulle tvert imot hjelpe oss til å finne ut korleis miljøgifter påverkar livet i havet.
Nær 90 ph.d.-kandidater fra 34 land er nå samlet på den årlige Bergen Summer Research School, med «vitenskap og diplomati» som tema.
Toktleder Rolf Birger Pedersen og et stort team undersøker manganskorpen i havdypet. Undersøkelser av avsetninger på over 2000 meters dyp krever erfaring og dyp konsentrasjon. Bli med om bord på forskningsskipet G.O. Sars.