Hjem
Det juridiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det juridiske fakultet

Wind energy has a very high potential for improvement, especially with regard to wake effects of the turbines within large wind farms. This work focuses the emphasis on potential of aerodynamically optimized wind park layouts and wake steering through yaw angle control.
Utdanning og forskning står sentralt for videre oppbygging av Ukraina etter krigen, mener førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet og ukrainer Liliia Oprysk.
Universitetet i Bergen har samlet sine innspill til hva som skal prioriteres i Horisont Europa i perioden 2025-2027. Anbefalingene ble i dag sendt inn i form av et posisjonsnotat til høringen om EUs strategiske plan for forskning og innovasjon.
Did you miss Jonas Solbakken and Velaug Myrseth Oltedal's presentation of HyValue? Watch it here!
Kinas ambassadør til Norge, Hou Yue, besøkte Det juridiske fakultet torsdag 16. februar. Hun ønsker mer utveksling etter at Kina nå har åpnet opp etter pandemien.
Kan vi løse klimaspørsmål og andre gjenstridige problem i domstolene? Vil Den europeiske menneskerettsdomstolen holde statene ansvarlig for klimaendringene? Hør jussforskere fra UiB diskutere klimaspørsmål.
In the "green -transition"  managing electricity demand is increasing significantly, especially when new types of renewable electricity production (wind, solar) are intermittent.  How are we going to ensure security of electricity supply in the future? Does the EU's proposed network code for Demand-response provide a (part?) solution?
Jussprofessor Jon Petter Rui ved UiB skal lede regjeringsoppnevnt utvalg som skal gjennomgå straffesaken mot Viggo Kristiansen.
Universitetet i Stavanger og Universitetet i Agder (UiA) får tilby masterutdanninger i rettsvitenskap, etter NOKUT-vedtak.
Å bruke innsynsreglene i Offentleglova på pågående forskningsvirksomhet ved universiteter og høyskoler, vil føre til helt uakseptable skadevirkninger og komplikasjoner for forskningen, mener Jan Fridthjof Bernt.