Hjem
Det juridiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det juridiske fakultet

Havvindparker kan begrense effekten til andre parker med 20 prosent så langt som 50 kilometer unna. Lovverket er tynt og må utvikles for å tilpasses storstilt havvindbygging i Nordsjøen og i andre havområder, mener stipendiat Eirik Finserås, ved Det juridiske fakultet.
Det juridiske fakultetet ved UiB og Offshore Norge har inngått et kunnskapssamarbeid for å utrede de rettslige og økonomiske rammevilkårene for avvikling i petroleumsbransjen.
Overgangen til fornybar energi og behovet for å finne en balanse mellom teknologisk utvikling og bevaring av naturen, skaper nye juridiske utfordringer. Med Bergen Energy and Climate Law Days har forskere ved Det juridiske fakultet etablert et nordisk møtepunkt for energi-, klima- og energirett.
Solstrand ble et samlingspunkt for skatterettslig diskurs da Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen, i samarbeid med Norges Handelshøyskole og Skatteetaten, arrangerte et to-dagers seminar for 20 europeiske doktorgradsstipendiater som spesialiserer seg innen skatterett.
I samarbeid med Norges Handelshøyskole og Skatteetaten, inviterte Det juridiske fakultet til skatterettskonferansen 2023. Denne gangen var det nye, dagsaktuelle problemstillinger innen skatteverdenen som ble presentert.
Fem nettverksprosjekter ved Det juridiske fakultet får støtte fra Forskningsrådet i kjølvannet av JUREVAL.
Behovet for klarspråk er tydeligere enn noen gang. Men departementet vil bruke pengene til noe annet.
Karnov Forlag skal sammen med professor Geir Heivoll (PHS) starte et nytt prosjekt som tar sikte på å publisere rettshistoriske kommentarer på flere sentrale områder.
I dette seminaret presenterer Jonathan Økland Torstensen hydrogen produksjon ved hhv hydrolyse av vann og pyrolyse av naturgass med utgangspunkt i pågående forskning. Videre diskuterer han aspekter ved de to produksjonsmetodene som kan ha betydning for hvordan vi produserer hydrogen i stor skala i framtiden.
Forskingsleiar i Glitre Nett, Per-Oddvar Osland, vil i denne presentasjonen diskutere korleis fleksibilitet kan vere eit tiltak for å handtere utfordringar i straumnettet som t.d. effekttoppar.
Ph.D.-kandidat/forsker Eirik Finserås snakket om "Go-to Renewable Zones" på Offshore Wind-konferansen "Science Meets Industry", arrangert av Universitetet i Bergen, Bergen Offshore Wind Centre (BOW) og GCE Ocean Technology
Førsteamanuensis Ignacio Herrera-Anchustegui og postdoktor Siv Elén Årskog Vedvik deltok på et lunsj seminar hos Equinor som en del av "Forskningsdagene" 2023.
Ein viktig del av Centenols virke er å bidra inn på EØS-rettsundervisninga til jusstudentar her i Bergen
Vi trenger mer kunnskap, forsking og interesse rundt EU-rett, noe som NAV-saken har vist oss, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen. Ministeren deltok på åpningen av UiBs nye senter for EU/EØS-rett CENTENOL.
Gikk du glipp av webinaret om Green Procurement in Times of Energy Transition? Se det her!
Forsker Marta Santos Silva ved Universitetet i Minho, Portugal, presenterte sin pågående forskning om digitale produktpass som muliggjør den digitale og grønne overgangen.
28. og 29. september ble «Bedre læring, bedre jurister»-konferansen arrangert på Det juridiske fakultet. Jan-Ove Færstad håper konferansen markerer starten på et samarbeid som etablerer juridisk fagdidaktikk og undervisningskvalitet som et nordisk fagområde.