Hjem
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

På vårens markeringslunsj ble to 25-års jubileer og publikasjonspoengvinnere markert.
Universitetet i Bergen har over mange år satset på historisk og arkeologisk forskning i Midtøsten og særlig Syria. Hvordan går forskningen videre på tross av den vanskelige situasjonen i regionen?
Lektorutdanningen ved UiB er mer populær enn noen gang. Tallene viser en oppgang på 16 prosent i antall søkere sammenlignet med i fjor.
Prosjektet "Skolen som mulighetsarena (SSM): Demokratiforståelse og forebygging av gruppebaserte fordommer" har fått på plass sine to stipendiater