Hjem
Det psykologiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det psykologiske fakultet

Semje mellom born og terapeut om målet med behandlinga aukar sjansen for at born vert kvitt angst, syner ny forskning ved Universitetet i Bergen.
Det psykologiske fakultet vil gi flere av sine årsstudenter mulighet til å ta gradsgivende studier ved fakultetet. I 2012 åpner fakultetet for internt suppleringsopptak til to bachelorgrader og endrer opptaksordningen til profesjonsstudiet i psykologi.
Det som startet som en spin-off studie av forskere ved Bergen fMRI-gruppe, har nå blitt publisert i det prestisjefylte vitenskapelige tidsskriftet Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS). Studien avslører en overraskende sammenheng mellom signalstoffet glutamat og hjerneaktivering.
Sliter du med å komme deg opp om morgenen? Søvnforsker Ståle Pallesen har oppskriften for hvordan du kan bli et A-menneske.
HVOR SOM HELST – NÅR SOM HELST
Somme studentar sper på studielånet med deltidsjobb i butikk eller serveringsbransjen. Eline Ree og Mia Henriksen forskar ved sida av studia, takka vere stipend frå Det psykologiske fakultet.
Kristine Nymark Aasen tok årsstudium i praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) for å kunne gjere praktisk nytte av dei faglege studia sine. Gjennom studiet fann ho eit yrke ho trivs godt med i dag.