Hjem
Det psykologiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det psykologiske fakultet

En ny studie fra HEMIL-senteret ved Universitetet i Bergen viser at gifte er bedre rustet for familielivet enn samboere. Forklaring: De er mer fornøyd med forholdet.
En ny undersøkelse ved Universitetet i Bergen viser at barn av foreldre med lav utdanning og inntekt har dårligere helse enn andre barn. - Ikke alle har råd til å la barn delta i fysiske aktiviteter, sier en bekymret professor.
En forsker II med et stort engasjement gir ph.d.-kandidatene ved Det psykologiske fakultet en attraktiv utvekslingsmulighet ved University of California, Berkeley. - En viktig ressurs for forskerutdanningen, mener prodekan ved Det psykologiske fakultet.
Det psykologiske fakultet inviterte veilederne for psykologstudenter som har praksis ved PP-kontorene i Bergen og omegn til seminar 11. mai 2012.
Ny forsking frå UiB syner at den nedsette dagtidfunksjonen hjå insomnipasientar er subjektiv - objektivt sett presterer ikkje denne gruppa dårlegare enn testpersonar som søv godt.
Institutt for klinisk psykologi inviterer til seminar med professor Nancy McWilliams ved Rutgers University 6.-7. september 2012. Påmeldingsfrist: 5. juni.