Hjem
Det psykologiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det psykologiske fakultet

Norsk skule reproduserer sosial ulikskap. Løysinga er tilpassa opplæring. Kan omvendt undervising vere metoden? spør professor Rune J. Krumsvik i ein kronikk på forskning.no.
På oppdrag fra Helsedirektoratet har Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) evaluert det nasjonale rekrutteringsprogrammet Prosjekt Dobbelkompetanse i psykologi og finner at prosjektet har vært et hensiktsmessig virkemiddel for å styrke rekrutteringen av psykologer med både ph.d.-grad og spesialistgodkjenning.