Hjem
Det psykologiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det psykologiske fakultet

Hvordan kan forskningen din bidra til å løse globale utfordringer? Hvordan utvikler, driver og formidler du forskning for å stimulere til sosial endring?
Vi har spurt, og toppene ved universitet og høyskole har svart.