Hjem
Det psykologiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det psykologiske fakultet

Professor Line Oldervoll og førsteamanuensis Rolf Gjestad et al. har publisert en ny artikkel Scandinavian Cardiovascular Journal. Dette er en pilotstudie hvor de har studert hjertefunksjon, fysisk yteevne og kardiovaskulær risiko hos pasienter med sykelig overvekt.
En ny doktorgrad fra Universitet i Bergen viser at mange foreldre til barn som får en alvorlig brannskade har behov for ekstra oppfølging. – De ønsker informasjon og trenger hjelp til å bearbeide følelser av skyld og skam, sier sykepleier og doktorgradsstipendiat Lina Toft Lernevall ved UiB.
Søvnvansker er blant de vanligste helseplagene i befolkningen. – For å løse problemene må du finne årsaken, sier psykologiprofessor Elisabeth Flo-Groeneboom.