Hjem
Det psykologiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det psykologiske fakultet

Hayley MacDonald forsker tverrfaglig på de nevrofysiologiske, genetiske og atferdsmessige mekanismene til en viktig eksekutiv funksjon - impulskontroll. Forskningen hennes kan hjelpe mennesker med tilstander som Parkinsons sykdom, ADHD og Tourettes syndrom.