Hjem
Geodynamikk og Bassengstudier

Nyhetsarkiv for Geodynamikk og Bassengstudier

Centre for Integrated Quantitative Earth System Dynamics ved Ritske Huismans, Institutt for geovitenskap, er et av fire sentre ved UiB som med i andre søknadsrunde for å få status som sentre for fremragende forskning (SFF).