Hjem

Institutt for klinisk odontologi

Hovedinnhold

Institutt for klinisk odontologi

Velkommen til Institutt for klinisk odontologi

Institutt for klinisk odontologi (IKO) har ansvar for utdanning av tannleger og tannpleiere ved Universitetet i Bergen. 

Tannlegestudiet er variert med opplæring i biologiske, medisinske og odontologiske fag, i tillegg til praktisk trening. Bachelorprogrammet i tannpleie skal utdanne studentene til helsefremmende og sykdoms-forebyggende arbeid.

Ved Odontologisk Universitetsklinikk  utføres forebygging, diagnostikk og behandling av sykdom og skader i tenner, munnhule og kjever.

Instituttets forskningsmiljø holder høyt internasjonalt nivå og driver forskerutdanning og spesialistutdanning i odontologi.

Klinikkene ved Institutt for klinisk odontologi ønsker gamle og nye pasienter velkommen
IKO utfører alle behandlinger etter myndighetenes retningslinjer, og med fokus på godt smittevern. 

Tannbehandling                                         Timebestilling

Studietilbud ved Institutt for klinisk odontologi 
Vi tilbyr bachelor utdanning i tannpleie og masterutdanning i odontologi. Vi har også Kvalfiseringsprogrammet for tannleger med utdanning fra land utenfor EU og EØS, spesialistutdanning, dobbelkompetanseutdanning i odontologi ( kandidater som både tar PhD og spesialistutdanning) og PhD utdanning.

Retningslinjer vedrørende arbeidstøy under studiet: 

Odontologisk Universitetsklinikk ved UiB følger «Faglige anbefalinger for smittevern i klinisk odontologisk praksis», som er utarbeidet av universitetene i Oslo, Tromsø og Bergen i samarbeid med Kompetansesentret for dekontaminering ved OUS, Den Norske Tannlegeforening (NTF), Helsedirektoratet, og Folkehelseinstituttet.

- Studentene bruker arbeidstøy under arbeid i Ferdighetssenteret og i klinikkene.
- Arbeidstøyet består av klinikkbukser og kittel med kort arm for å sikre adekvat hånd hygiene. Religiøse hodeplagg 
  som brukes i klinikken anses som arbeidstøy, og følger regler for arbeidstøy.
- Alt arbeidstøy eies av Odontologisk Universitetsklinikk, og tøyet lånes ut til studentene.
Mer informasjon om smittevernpraksis ved Odontologisk Universitetsklinikk, UiB, finner du her: https://bit.ly/3xEgTqx

 

BEST - Bergen etterutdanningssenter for tannhelse

Bergen etterutdanningssenter for tannhelse er et nytt kurstilbud for tannhelsepersonell som åpnet i 2022. 
Vi tilbyr blant annet arbeidskurs og livedemonstrasjoner ved pasientbehandling og skal bidra til nettverk,
kunnskapsdeling og livslang læring for høy etisk og faglig standard i tannlegepraksis.
enteret er faglig og administrativt tilknyttet Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Bergen.

Opptak
Bilde av tannlege og pasient

Nytt opptak til Kvalifiseringsprogrammet for tannleger med utdanning utenfor EU/EØS

7. juli åpner opptaket til Kvalifiseringsprogrammet for tannleger med utdanning fra land utenfor EU/ EØS og Sveits med studiestart august 2024.

Nyhet
Gutt får undersøkt tennene sine hos tannlege

Nye funn om emaljeskader hos barn

Omtrent halvparten av barn med cøliaki har problemer med emaljeskader. Forskere ved UiB har nå funnet at årsaken er en immunreaksjon mot et av de vanligste proteinene i kumelk.

Nyhet | Forskning
Helsearbeider som har på maske, hansker og hårnett

Bruk av smittevernutstyr påvirket ikke helsearbeideres koronarisiko

En ny studie gjennomført ved Klinisk institutt 2, UiB, viser at type arbeidsplass og bruk av smittevernutstyr i liten grad påvirket helsearbeideres risiko for å få COVID-19.

Forskningsgrupper

Biomaterialer                                                                                   Forskningsgruppen for Oral Helse

Orale infeksjoner og inflammasjoner                                                Styrt vevsbygging og regenerasjon

Institutt for klinisk odontologi

Evaluering av omstillingen ved IKO-OUK i 2012 

I tråd med UiBs omstillingsavtale, skal omstillingen i forbindelse med at Odontologisk universitetsklinikk (OUK) ble integrert i Institutt for klinisk odontologi (IKO) i 2012 evalueres. Du vil informasjon om arbeidet med evalueringen på denne siden her

 

Ny studieplan under utarbeidelse for masterprogram i odontologi

Det medisinsk fakultet har de siste årene arbeidet med ny studieplan for tannlegeutdanningen. Tannleger har en viktig rolle i samfunnet. De behandler og forebygger sykdommer og lidelser i tenner og munnslimhinner samt bidrar til pasientens generelle helse og sosiale funksjoner. Odontologi er inne i en fase med store endringer når det gjelder teknologi, diagnostikk, materialutvikling og samhandling med andre yrkesgrupper. Les mer her om arbeidet med ny studieplan