Hjem
Klinisk institutt 2

Nyhetsarkiv for Klinisk institutt 2

Som første helseføretak i landet har Haukeland universitetssjukehus fått farmasøyt stasjonert ved nær alle avdelingar der det blir handtert og brukt legemiddel. Det betyr auka tryggleik for både pasientar og tilsette.