Hjem
Klinisk institutt 2

Nyhetsarkiv for Klinisk institutt 2

TVEPS er ei satsing kor studentar frå ulike helsefag har felles utplassering og arbeidar saman i team. Utplasseringa er allereie gjort obligatorisk for farmasistudentane.
Med førelesinga «Compaction of granular solids and implications for the formulation and manufacturing of tablets» ga professor Göran Alderborn oss eit innblikk i korleis kunnskap om partikkeleigenskapar og tekniske prosessar i legemiddelframstilling kan ha betydning for legemiddeleffektar hjå pasientane. Denne kunnskapen er ikkje berre ein føresetnad for å kunne arbeide som farmasøyt, men òg med... Les mer