Hjem
Klinisk institutt 2

Nyhetsarkiv for Klinisk institutt 2

Senter for farmasi ved Det medisinske fakultet tilbyr studieopphold i Tanzania gjennom prosjektet PEPER (Partnership to Enhance Pharmacy Education and Research). Vi har snakket med Camilla Brox og Marita Tøkje Sandven som nettopp er kommet hjem etter tre måneder i Dar-es-Salaam.
Forskningsrådet inviterer syv fagmiljøer ved Universitetet i Bergen videre til andre runde i utlysningen om å bli Senter for Fremragende Forskning (SFF).
Overvekt og diabetes er sykdommer som blir stadig mer vanlige i hele verden. Fettvev anerkjennes nå som et eget organ med komplekse metabolske prosesser. Å forstå fettvevets biology er viktig for å utvikle bedre behandlingsstrategier for overvekt og diabetes.
PhD-student Edvin Tang Gundersen har, saman med prof. Lars Herfindal ved senter for farmasi, utvikla ein nanopartikkel som er lasta med klorpromazin.
Studien, med lege og PhD kandidat Lisa Grymyr som første forfatter, gir ny innsikt i 1-års virkningene av fedmekirurgi på hjertets størrelse og funksjon