Hjem
Klinisk institutt 2

Nyhetsarkiv for Klinisk institutt 2

En ny studie fra Klinisk institutt 2 kaster nytt lys over plakkdannelse i arteriene i hjertet, og hvordan det arter seg annerledes hos kvinner enn hos menn.
Stipendiat Arleen Aune forsvarte 15.03.24 sin avhandling ‘Cardiac organ damage in systemic hypertension: Impact of gender, etiology and comorbidities’ for PhD graden
Det er gått 1 år siden NOU 2023:5 Kvinnehelserapporten ble overrakt helseminister Ingvild Kjerkol. Senterforskerne etterlyser politisk oppfølging av rapporten i debattinnlegg i Bergens Tidende