Hjem

Institutt for klinisk odontologi

Hovedinnhold

Institutt for klinisk odontologi

Velkommen til Institutt for klinisk odontologi

Institutt for klinisk odontologi (IKO) har ansvar for utdanning av tannleger og tannpleiere ved Universitetet i Bergen. 

Tannlegestudiet er variert med opplæring i biologiske, medisinske og odontologiske fag, i tillegg til praktisk trening. Bachelorprogrammet i tannpleie skal utdanne studentene til helsefremmende og sykdoms-forebyggende arbeid.

Ved Odontologisk Universitetsklinikk  utføres forebygging, diagnostikk og behandling av sykdom og skader i tenner, munnhule og kjever.

Instituttets forskningsmiljø holder høyt internasjonalt nivå og driver forskerutdanning og spesialistutdanning i odontologi.

Klinikkene ved Institutt for klinisk odontologi ønsker gamle og nye pasienter velkommen
IKO utfører alle behandlinger etter myndighetenes retningslinjer, og med fokus på godt smittevern. 

Tannbehandling                                         Timebestilling

(Oppdatert 29. november 2021)

 

Studietilbud ved Institutt for klinisk odontologi 
Vi tilbyr bachelor utdanning i tannpleie og masterutdanning i odontologi. Vi har også Kvalfiseringsprogrammet for tannleger med utdanning fra land utenfor EU og EØS, spesialistutdanning, dobbelkompetanseutdanning i odontologi ( kandidater som både tar PhD og spesialistutdanning) og PhD utdanning.

 

Opptak
Bilde av tannlege og pasient

Nytt opptak til Kvalifiseringsprogrammet for tannleger med utdanning utenfor EU/EØS

7. januar åpner opptaket til Kvalifiseringsprogrammet for tannleger med utdanning fra land utenfor EU/ EØS og Sveits med studiestart januar 2023.

Nyhet
Malene Øen

Ny spesialist i periodonti. Malene Øen.

Institutt for klinisk odontologi gratulerer Malene Øen så mye med fullført og bestått spesialisteksamen i periodonti 8.desember 2021.

Nyhet

Nytt kurssenter for tannhelsepersonell

– Livslang læring er helt avgjørende for å opprettholde en god etisk og faglig standard i tannlegepraksis, sier førsteamanuensis Torgils Lægreid ved Institutt for klinisk odontologi. Han er en av initiativtakerne bak det nye kurs- og opplæringssenteret for tannhelsepersonell som åpner i januar 2022.

Forskningsgrupper

Biomaterialer                                                                                   Klinisk odontologisk forskning 

Orale infeksjoner og inflammasjoner                                                Styrt vevsbygging og regenerasjon

Institutt for klinisk odontologi

Evaluering av omstillingen ved IKO-OUK i 2012 

I tråd med UiBs omstillingsavtale, skal omstillingen i forbindelse med at Odontologisk universitetsklinikk (OUK) ble integrert i Institutt for klinisk odontologi (IKO) i 2012 evalueres. Du vil informasjon om arbeidet med evalueringen på denne siden her

 

Ny studieplan under utarbeidelse for masterprogram i odontologi

Det medisinsk fakultet har de siste årene arbeidet med ny studieplan for tannlegeutdanningen. Tannleger har en viktig rolle i samfunnet. De behandler og forebygger sykdommer og lidelser i tenner og munnslimhinner samt bidrar til pasientens generelle helse og sosiale funksjoner. Odontologi er inne i en fase med store endringer når det gjelder teknologi, diagnostikk, materialutvikling og samhandling med andre yrkesgrupper. Les mer her om arbeidet med ny studieplan