Hjem

Institutt for klinisk odontologi

Institutt for klinisk odontologi

Velkommen til Institutt for klinisk odontologi

Institutt for klinisk odontologi har ansvar for utdanning av tannleger og tannpleiere ved Universitetet i Bergen. 

Tannlegestudiet er variert med opplæring i biologiske, medisinske og odontologiske fag, i tillegg til praktisk trening. Bachelorprogrammet i tannpleie skal utdanne studentene til helsefremmende og sykdoms-forebyggende arbeid.

Ved Odontologisk Universitetsklinikk  utføres forebygging, diagnostikk og behandling av sykdom og skader i tenner, munnhule og kjever.

Instituttets forskningsmiljø holder høyt internasjonalt nivå og driver forskerutdanning og spesialistutdanning i odontologi.

Studietilbud ved Institutt for klinisk odontologi

Vi tilbyr bachelor utdanning i tannpleie og masterutdanning i odontologi. Vi har også PhD utdanning, spesialistutdanning, og dobbelkompetanseutdanning i odontologi ( kandidater som både tar PhD og spesialistutdanning)

 

Nyhet
Lise Skålvik Amble

Nytt hovedverneombud

Lise Skålvik Amble ved Klinisk institutt 1 er nytt hovedverneombud ved Det medisinske fakultet.

Kvalifiseringsprogrammet - opptak
Kvalifiseringsprogrammet

Utlysning av opptak til Kvalifiseringsprogrammet kull 2020-2021

Opptak til Kvalifiseringsprogrammet for tannleger med utdanning fra land utenfor EU/ EØS og Sveits, kull 2020-2021

BFS-MIDLER
Kamal Mustafa og Cecilie Gjerde

Millioner til beinbygging

Bergens forskningsstiftelse, Forskningsrådet og UiB støtter beinbyggingsprosjekt med 16,7 millioner kroner.

Nyhet
Håndhygiene

Faglige anbefalinger for smittevern

Faglige anbefalinger for smittevern i klinisk odontologisk praksis

Nyhet
Yves Aubert, Michael Marie, Ramune Midttveit og Amra Grudic-Feta

Bli kjent med forskningsrådgiverne!

I høst har det blitt ansatt to nye forskningsrådgivere ved fakultetet. Det betyr at hele fire forskningsrådgivere er på plass for å hjelpe forskere i kampen om eksterne midler.

Forskningsgrupper

Biomaterialer                                                                                   Klinisk odontologisk forskning 

Orale infeksjoner og inflammasjoner                                                Styrt vevsbygging og regenerasjon

Bildet viser institutt for klinisk odontologi ved Universitetet i Bergen i Årstadveien 19

Evaluering av omstillingen ved IKO-OUK i 2012

I tråd med UiBs omstillingsavtale, skal omstillingen i forbindelse med at Odontologisk universitetsklinikk (OUK) ble integrert i Institutt for klinisk odontologi (IKO) i 2012 evalueres. Du vil informasjon om arbeidet med evalueringen på denne siden her

Ny studieplan under utarbeidelse for masterprogram i odontologi

Det medisinsk-odontologiske fakultet har satt i gang arbeidet med å utarbeide ny studieplan for tannlegeutdanningen. Tannleger har en viktig rolle i samfunnet. De behandler og forebygger sykdommer og lidelser i tenner og munnslimhinner samt bidrar til pasientens generelle helse og sosiale funksjoner. Odontologi er inne i en fase med store endringer når det gjelder teknologi, diagnostikk, materialutvikling og samhandling med andre yrkesgrupper. Les mer her om arbeidet med ny studieplan