Hjem

Institutt for klinisk odontologi

Hovedinnhold

Institutt for klinisk odontologi

Velkommen til Institutt for klinisk odontologi

Institutt for klinisk odontologi har ansvar for utdanning av tannleger og tannpleiere ved Universitetet i Bergen. 

Tannlegestudiet er variert med opplæring i biologiske, medisinske og odontologiske fag, i tillegg til praktisk trening. Bachelorprogrammet i tannpleie skal utdanne studentene til helsefremmende og sykdoms-forebyggende arbeid.

Ved Odontologisk Universitetsklinikk  utføres forebygging, diagnostikk og behandling av sykdom og skader i tenner, munnhule og kjever.

Instituttets forskningsmiljø holder høyt internasjonalt nivå og driver forskerutdanning og spesialistutdanning i odontologi.

Klinikkene ved Institutt for klinisk odontologi (IKO) er i normal drift og vil fortsette å ta imot pasienter.

IKO utfører alle behandlinger etter myndighetenes retningslinjer, og med fokus på godt smittevern. Velkommen til IKO!

(Oppdatert 26. mars 2021)

 

IKOs smittevernutvalg er etablert!

På Smittevernutvalgets sider finner du all smittevernnformasjon som gjelder studenter og ansatte ved UiB generelt og ved IKO spesielt. Siden oppdateres fortløpende så snart nye føringer tilknyttet den pågående Covid-19-pandemien kommer fra norske helsemyndigheter. Gjør deg kjent med siden så snart du har anledning!

 

Det er lagt ut informasjon tilknyttet Covid-19 til pasientene våre på klinikksidene.

 

Studietilbud ved Institutt for klinisk odontologi

Vi tilbyr bachelor utdanning i tannpleie og masterutdanning i odontologi. Vi har også Kvalfiseringsprogrammet for tannleger med utdanning fra land utenfor EU og EØS, spesialistutdanning, dobbelkompetanseutdanning i odontologi ( kandidater som både tar PhD og spesialistutdanning) og PhD utdanning.

 

Nyhet
Salwa Suliman

Salwa Suliman mottok Meltzerpris for yngre forskere

"I mitt arbeid blir jeg motivert av utfordringer, og jeg liker å undersøke det som er utenfor det vanlige" sier Salwa Suliman

Nyhet
Digitale verktøy som "klikkere" gjør det enklere for studentene å fortelle hva de føler seg spente på. Her med professor Rune Krumsvik.

Gjør tannlegestudentene tryggere før praksis

Studentene er ofte spente før de skal ut i praksis på tannlegestudiet. Digitale verktøy gjør det enklere å si fra om behov for støtte.

Nyhet
Salwa Suliman

Salwa Suliman mottok TMS Starting Grant til prosjektet «STEMreg».

Tildelingen er en stor ære som jeg er veldig takknemlig for. Å få din forskningsinnsats anerkjent er enhver ung forskers drøm, smiler hun

Nyhet
Siddharth Shanbhag

Siddharth Shanbhag har fått postdoktorstipend fra Helse Bergen

I tildeling av midler for 2021 fra Helse Vest RHF – Helse Bergen HF har Siddharth Vivek Shanbhag mottatt et postdoktorstipend for prosjektet: “Optimizing the safety and efficacy of mesenchymal stem cell therapies for clinical trials in Bergen”. Han har fått stipendet i 2,5 år.

Koronapandemien
Illustrasjon korona

Koronaviruset – informasjon til studenter og ansatte

Universitetet i Bergens sentrale informasjonssted om koronaviruset.

Forskningsgrupper

Biomaterialer                                                                                   Klinisk odontologisk forskning 

Orale infeksjoner og inflammasjoner                                                Styrt vevsbygging og regenerasjon

Institutt for klinisk odontologi

Evaluering av omstillingen ved IKO-OUK i 2012 

I tråd med UiBs omstillingsavtale, skal omstillingen i forbindelse med at Odontologisk universitetsklinikk (OUK) ble integrert i Institutt for klinisk odontologi (IKO) i 2012 evalueres. Du vil informasjon om arbeidet med evalueringen på denne siden her

 

Ny studieplan under utarbeidelse for masterprogram i odontologi

Det medisinsk fakultet har de siste årene arbeidet med ny studieplan for tannlegeutdanningen. Tannleger har en viktig rolle i samfunnet. De behandler og forebygger sykdommer og lidelser i tenner og munnslimhinner samt bidrar til pasientens generelle helse og sosiale funksjoner. Odontologi er inne i en fase med store endringer når det gjelder teknologi, diagnostikk, materialutvikling og samhandling med andre yrkesgrupper. Les mer her om arbeidet med ny studieplan