Hjem

Institutt for klinisk odontologi

Institutt for klinisk odontologi

Velkommen til Institutt for klinisk odontologi

Institutt for klinisk odontologi har ansvar for utdanning av tannleger og tannpleiere ved Universitetet i Bergen. 

Tannlegestudiet er variert med opplæring i biologiske, medisinske og odontologiske fag, i tillegg til praktisk trening. Bachelorprogrammet i tannpleie skal utdanne studentene til helsefremmende og sykdoms-forebyggende arbeid.

Ved Odontologisk Universitetsklinikk  utføres forebygging, diagnostikk og behandling av sykdom og skader i tenner, munnhule og kjever.

Instituttets forskningsmiljø holder høyt internasjonalt nivå og driver forskerutdanning og spesialistutdanning i odontologi.

Korona

For mer informasjon om tiltak i forbindelse med korona-viruset, gå inn på UiB sin korona-side: https://www.uib.no/korona

Her er mye nyttig informasjon, og denne siden er oppdatert.

Det er lagt ut korona-informasjon til pasienter på klinikksidene.

 

Studietilbud ved Institutt for klinisk odontologi

Vi tilbyr bachelor utdanning i tannpleie og masterutdanning i odontologi. Vi har også PhD utdanning, spesialistutdanning, og dobbelkompetanseutdanning i odontologi ( kandidater som både tar PhD og spesialistutdanning)

 

Spesialistutdanning - opptak
Spesialistutdanning i odontologi

Utlysning av nytt opptak til spesialistutdanning i odontologi

Nasjonalt opptak til spesialistutdanning i odontologi

Nyhet
Mindaugas Brukas ny spesialist i oral kirurgi og oral medisin

Ny spesialist i oral kirurgi og oral medisin

Institutt for klinisk odontologi gratulerer Mindaugas Brukas så mye med fullført og bestått spesialistutdanning i oral kirurgi og oral medisin 5. juni 2020. Spesialisten Brukas er her flankert av, fra venstre: eksaminator og hovedveileder, professor Trond I. Berge, UiB, intern sensor, professor Anne...

Nyhet
Heidi Anette Espedal

Odontologi taper flere millioner på koronakrisen

Tannlegeutdanningene i Oslo og Bergen anslår å ha tapt minst 25 millioner kroner på koronastengt klinikker. Artikkel i "På høyden" av Mats Arnesen og Amanda Schei

Nyhet | COVID-19
tannleger som tar ekstra smittevernhensyn: holder avstand og spriter hender

Forsiktig gjenåpning av tannklinikken

Den pågående koronapandemien har lagt en kraftig demper på aktiviteten ved klinikken ved Institutt for klinisk odontologi. Nå begynner hverdagslivet å komme tilbake, men med noen begrensninger.

Nyhet
Olav Thon overrekker prisen til Kamal Mustafa

"La oss lage bein" har blitt tildelt 9,8 millioner fra Olav Thons stiftelse

La oss lage bein – 3D-printing som et verktøy for beinregenerering har mottatt 9,8 millioner kroner fra Olav Thon stiftelsen ...

Forskningsgrupper

Biomaterialer                                                                                   Klinisk odontologisk forskning 

Orale infeksjoner og inflammasjoner                                                Styrt vevsbygging og regenerasjon

Bildet viser institutt for klinisk odontologi ved Universitetet i Bergen i Årstadveien 19

Evaluering av omstillingen ved IKO-OUK i 2012 

I tråd med UiBs omstillingsavtale, skal omstillingen i forbindelse med at Odontologisk universitetsklinikk (OUK) ble integrert i Institutt for klinisk odontologi (IKO) i 2012 evalueres. Du vil informasjon om arbeidet med evalueringen på denne siden her

 

Ny studieplan under utarbeidelse for masterprogram i odontologi

Det medisinsk fakultet har de siste årene arbeidet med ny studieplan for tannlegeutdanningen. Tannleger har en viktig rolle i samfunnet. De behandler og forebygger sykdommer og lidelser i tenner og munnslimhinner samt bidrar til pasientens generelle helse og sosiale funksjoner. Odontologi er inne i en fase med store endringer når det gjelder teknologi, diagnostikk, materialutvikling og samhandling med andre yrkesgrupper. Les mer her om arbeidet med ny studieplan