Hjem

Institutt for klinisk odontologi

Hovedinnhold

Institutt for klinisk odontologi

Velkommen til Institutt for klinisk odontologi

Institutt for klinisk odontologi har ansvar for utdanning av tannleger og tannpleiere ved Universitetet i Bergen. 

Tannlegestudiet er variert med opplæring i biologiske, medisinske og odontologiske fag, i tillegg til praktisk trening. Bachelorprogrammet i tannpleie skal utdanne studentene til helsefremmende og sykdoms-forebyggende arbeid.

Ved Odontologisk Universitetsklinikk  utføres forebygging, diagnostikk og behandling av sykdom og skader i tenner, munnhule og kjever.

Instituttets forskningsmiljø holder høyt internasjonalt nivå og driver forskerutdanning og spesialistutdanning i odontologi.

Klinikkene ved Institutt for klinisk odontologi (IKO) er i normal drift og vil fortsette å ta imot pasienter.

IKO utfører alle behandlinger etter myndighetenes retningslinjer, og med fokus på godt smittevern. Velkommen til IKO!

(Oppdatert 26. mars 2021)

 

IKOs smittevernutvalg er etablert!

På Smittevernutvalgets sider finner du all smittevernnformasjon som gjelder studenter og ansatte ved UiB generelt og ved IKO spesielt. Siden oppdateres fortløpende så snart nye føringer tilknyttet den pågående Covid-19-pandemien kommer fra norske helsemyndigheter. Gjør deg kjent med siden så snart du har anledning!

 

Det er lagt ut informasjon tilknyttet Covid-19 til pasientene våre på klinikksidene.

 

Studietilbud ved Institutt for klinisk odontologi

Vi tilbyr bachelor utdanning i tannpleie og masterutdanning i odontologi. Vi har også Kvalfiseringsprogrammet for tannleger med utdanning fra land utenfor EU og EØS, spesialistutdanning, dobbelkompetanseutdanning i odontologi ( kandidater som både tar PhD og spesialistutdanning) og PhD utdanning.

 

Nyhet
Fra venstre custos Bodil Lund, leder av komiteen Asgeir Bårdsen, Kathrin Beyer, veilederne Anne Isine Bolstad og Johan G. Brun. På skjerm bak sees opponentene Nagihan Bostanci og Siri Lillegraven.

Ny doktorgrad - Kathrin Beyer

Fredag 25. juni disputerte Kathrin Beyer for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen “The Periodontitis-Rheumatoid Arthritis Connection. Studies of potential mechanisms linking the two diseases”

Nyhet
Kvalifiseringskandidater ferdige i 2021

5 nye tannleger fra Kvalifiseringsprogrammet

Institutt for klinisk odontologi gratulerer 5 kandidater ved Kvalifiseringsprogrammet for tannleger med utdanning utenfor EU/EØS-området kull 2020-2021 med fullført og bestått program og avsluttende kasuseksamen. De nye tannlegene er, fra venstre: Zubana Hakeem, Teresa de Jesus Suriel Pimentel,...

Nyhet
PhD Award to Siddharth Shanbhag

The PhD Award for 2020 to Siddharth Shanbhag

PhD Siddharth Shanbhag is one of the two reciepients of The annual PhD award for 2020 from Faculty of Medicine.

Nyhet
Inga Zilinskaite-Petrauskiene og Gunel Zakaiyya

Nye spesialister i endodonti 2021

Institutt for klinisk odontologi gratulerer Inga Zilinskaite-Petrauskiene og Gunel Zakariyya så mye med fullført og bestått spesialisteksamen i endodonti 17. juni 2021.

Forskningsgrupper

Biomaterialer                                                                                   Klinisk odontologisk forskning 

Orale infeksjoner og inflammasjoner                                                Styrt vevsbygging og regenerasjon

Institutt for klinisk odontologi

Evaluering av omstillingen ved IKO-OUK i 2012 

I tråd med UiBs omstillingsavtale, skal omstillingen i forbindelse med at Odontologisk universitetsklinikk (OUK) ble integrert i Institutt for klinisk odontologi (IKO) i 2012 evalueres. Du vil informasjon om arbeidet med evalueringen på denne siden her

 

Ny studieplan under utarbeidelse for masterprogram i odontologi

Det medisinsk fakultet har de siste årene arbeidet med ny studieplan for tannlegeutdanningen. Tannleger har en viktig rolle i samfunnet. De behandler og forebygger sykdommer og lidelser i tenner og munnslimhinner samt bidrar til pasientens generelle helse og sosiale funksjoner. Odontologi er inne i en fase med store endringer når det gjelder teknologi, diagnostikk, materialutvikling og samhandling med andre yrkesgrupper. Les mer her om arbeidet med ny studieplan