Hjem

Institutt for klinisk odontologi

Hovedinnhold

Institutt for klinisk odontologi

Velkommen til Institutt for klinisk odontologi

Institutt for klinisk odontologi har ansvar for utdanning av tannleger og tannpleiere ved Universitetet i Bergen. 

Tannlegestudiet er variert med opplæring i biologiske, medisinske og odontologiske fag, i tillegg til praktisk trening. Bachelorprogrammet i tannpleie skal utdanne studentene til helsefremmende og sykdoms-forebyggende arbeid.

Ved Odontologisk Universitetsklinikk  utføres forebygging, diagnostikk og behandling av sykdom og skader i tenner, munnhule og kjever.

Instituttets forskningsmiljø holder høyt internasjonalt nivå og driver forskerutdanning og spesialistutdanning i odontologi.

Klinikkene ved Institutt for klinisk odontologi (IKO) er i normal drift og vil fortsette å ta imot pasienter.

IKO utfører alle behandlinger etter myndighetenes retningslinjer, og med fokus på godt smittevern. Velkommen til IKO!

(Oppdatert 26. mars 2021)

 

IKOs smittevernutvalg er etablert!

På Smittevernutvalgets sider finner du all smittevernnformasjon som gjelder studenter og ansatte ved UiB generelt og ved IKO spesielt. Siden oppdateres fortløpende så snart nye føringer tilknyttet den pågående Covid-19-pandemien kommer fra norske helsemyndigheter. Gjør deg kjent med siden så snart du har anledning!

 

Det er lagt ut informasjon tilknyttet Covid-19 til pasientene våre på klinikksidene.

 

Studietilbud ved Institutt for klinisk odontologi

Vi tilbyr bachelor utdanning i tannpleie og masterutdanning i odontologi. Vi har også Kvalfiseringsprogrammet for tannleger med utdanning fra land utenfor EU og EØS, spesialistutdanning, dobbelkompetanseutdanning i odontologi ( kandidater som både tar PhD og spesialistutdanning) og PhD utdanning.

 

Nyhet
Xin Feng flankert av veiledere Xieqi Shi og Stein Atle Lie

Ny doktorgrad Xin Feng

Fredag 11. juni disputerte Espen Xin Feng for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Image-based analyses of morphology and function in the upper airway of orthodontic patients".

Nyhet
Yngve Åkre og Ulrik Leidland Opsahl

Nye spesialister i oral protetikk (11.06.2021

Institutt for klinisk odontologi gratulerer Yngve Åkre (T.V.) og Ulrik Leidland Opsahl (t.h.) så mye med fullført og bestått spesialisteksamen i oral protetikk 11. juni 2021.

Nyhet
Kristian Hamill Llind

Ny spesialist i periodonti 2021

Institutt for klinisk odontologi gratulerer Kristian Hamill Lind så mye med fullført og bestått spesialisteksamen i periodonti 9. juni 2021. Spesialisten er her flankert av fra venstre eksaminator Anne Isine Bolstad, eksaminator og veileder Knut N. Leknes, veileder Dagmar Fosså Bunæs og eksaminator...

Nyhet
LionsBot

Robotinvasjon?

Er det en utsending fra stjerneskipet Enterprise? Eller en slektning av R2D2? Nei, det er den nye vakseroboten LionsBot som Coor nå tester ut på "Odontologen".

Ny doktorgrad ved IKO
Magnus Holmøy Bratteberg

Disputas Magnus Holmøy Bratteberg

Fredag 7. mai disputerte Magnus Holmøy Bratteberg med avhandlingen «Traumatic dental injuries: Prevalence, severity and risk factors along the life course - a study among 16-year-old pupils in Hordaland, Western Norway». Disputasen foregikk digitalt, og opponentene befant seg fysisk i hhv Oslo og ...

Forskningsgrupper

Biomaterialer                                                                                   Klinisk odontologisk forskning 

Orale infeksjoner og inflammasjoner                                                Styrt vevsbygging og regenerasjon

Institutt for klinisk odontologi

Evaluering av omstillingen ved IKO-OUK i 2012 

I tråd med UiBs omstillingsavtale, skal omstillingen i forbindelse med at Odontologisk universitetsklinikk (OUK) ble integrert i Institutt for klinisk odontologi (IKO) i 2012 evalueres. Du vil informasjon om arbeidet med evalueringen på denne siden her

 

Ny studieplan under utarbeidelse for masterprogram i odontologi

Det medisinsk fakultet har de siste årene arbeidet med ny studieplan for tannlegeutdanningen. Tannleger har en viktig rolle i samfunnet. De behandler og forebygger sykdommer og lidelser i tenner og munnslimhinner samt bidrar til pasientens generelle helse og sosiale funksjoner. Odontologi er inne i en fase med store endringer når det gjelder teknologi, diagnostikk, materialutvikling og samhandling med andre yrkesgrupper. Les mer her om arbeidet med ny studieplan