Hjem

Institutt for klinisk odontologi

Hovedinnhold

Institutt for klinisk odontologi

Velkommen til Institutt for klinisk odontologi

Institutt for klinisk odontologi (IKO) har ansvar for utdanning av tannleger og tannpleiere ved Universitetet i Bergen. 

Tannlegestudiet er variert med opplæring i biologiske, medisinske og odontologiske fag, i tillegg til praktisk trening. Bachelorprogrammet i tannpleie skal utdanne studentene til helsefremmende og sykdoms-forebyggende arbeid.

Ved Odontologisk Universitetsklinikk  utføres forebygging, diagnostikk og behandling av sykdom og skader i tenner, munnhule og kjever.

Instituttets forskningsmiljø holder høyt internasjonalt nivå og driver forskerutdanning og spesialistutdanning i odontologi.

Klinikkene ved Institutt for klinisk odontologi ønsker gamle og nye pasienter velkommen
IKO utfører alle behandlinger etter myndighetenes retningslinjer, og med fokus på godt smittevern. 

Tannbehandling                                         Timebestilling

Studietilbud ved Institutt for klinisk odontologi 
Vi tilbyr bachelor utdanning i tannpleie og masterutdanning i odontologi. Vi har også Kvalfiseringsprogrammet for tannleger med utdanning fra land utenfor EU og EØS, spesialistutdanning, dobbelkompetanseutdanning i odontologi ( kandidater som både tar PhD og spesialistutdanning) og PhD utdanning.

Retningslinjer vedrørende arbeidstøy under studiet: 

Odontologisk Universitetsklinikk ved UiB følger «Faglige anbefalinger for smittevern i klinisk odontologisk praksis», som er utarbeidet av universitetene i Oslo, Tromsø og Bergen i samarbeid med Kompetansesentret for dekontaminering ved OUS, Den Norske Tannlegeforening (NTF), Helsedirektoratet, og Folkehelseinstituttet.

- Studentene bruker arbeidstøy under arbeid i Ferdighetssenteret og i klinikkene.
- Arbeidstøyet består av klinikkbukser og kittel med kort arm for å sikre adekvat hånd hygiene. Religiøse hodeplagg 
  som brukes i klinikken anses som arbeidstøy, og følger regler for arbeidstøy.
- Alt arbeidstøy eies av Odontologisk Universitetsklinikk, og tøyet lånes ut til studentene.
Mer informasjon om smittevernpraksis ved Odontologisk Universitetsklinikk, UiB, finner du her: https://bit.ly/3xEgTqx

 

BEST - Bergen etterutdanningssenter for tannhelse

Bergen etterutdanningssenter for tannhelse er et nytt kurstilbud for tannhelsepersonell som åpnet i 2022. 
Vi tilbyr blant annet arbeidskurs og livedemonstrasjoner ved pasientbehandling og skal bidra til nettverk,
kunnskapsdeling og livslang læring for høy etisk og faglig standard i tannlegepraksis.
enteret er faglig og administrativt tilknyttet Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Bergen.

Nyhet
Shuntaro Yamada

Pris til Shuntaro Yamada fra IKO

På PER - (Pan European Region) konferansen for Odontologiske forskere, vant Shuntaro Yamada fra Institutt for kliniskodontologien av to førstepriser for unge forskere i NOFs Hatton Award konkurranse.

Nyhet
Johannes Fischer sammen med komitèen

Ny doktorgrad - Johnnes Fischer

Fredag 9. september disputerte Johannes Fischer for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen “Subjective symptoms, clinical signs and imaging features related to temporomandibular disorder in juvenile idiopathic arthritis”

Nyhet
Anneli Skjold sammen med komiteen

Ny doktorgrad - Anneli Skjold

Fredag 2. september disputerte Anneli Skjold for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Zircona-based crowns. Factors affecting fracture rates».

Nyhet
Fra venstre: Anne Nordrehaug Åstrøm, Keijo Luukko, Ida G. Fostad, Stein Atle Lie, Iselin Marie Tostrup og Timo Peltomaki

Nye spesialister i kjeveortopedi

Institutt for klinisk odontologi gratulerer Iselin Marie Tostrup og Ida G. Fostad så mye med fullført og bestått spesialisteksamen i kjeveortopedi

Nyhet
Fra venstre:Cecilie Gjerde Gjengedal, Tore Bjørnland, Andreas Skaale Sælen, Therese Thoresen og Anne Christine Johannessen

Nye spesialister i oral kirurgi og oral medisin

Institutt for klinisk odontologi gratulerer Therese Thoresen og Andreas Skaale Sælen så mye med fullført og bestått spesialisteksamen i oral kirurgi og oral medisin 10. juni 2022

Forskningsgrupper

Biomaterialer                                                                                   Klinisk odontologisk forskning 

Orale infeksjoner og inflammasjoner                                                Styrt vevsbygging og regenerasjon

Institutt for klinisk odontologi

Evaluering av omstillingen ved IKO-OUK i 2012 

I tråd med UiBs omstillingsavtale, skal omstillingen i forbindelse med at Odontologisk universitetsklinikk (OUK) ble integrert i Institutt for klinisk odontologi (IKO) i 2012 evalueres. Du vil informasjon om arbeidet med evalueringen på denne siden her

 

Ny studieplan under utarbeidelse for masterprogram i odontologi

Det medisinsk fakultet har de siste årene arbeidet med ny studieplan for tannlegeutdanningen. Tannleger har en viktig rolle i samfunnet. De behandler og forebygger sykdommer og lidelser i tenner og munnslimhinner samt bidrar til pasientens generelle helse og sosiale funksjoner. Odontologi er inne i en fase med store endringer når det gjelder teknologi, diagnostikk, materialutvikling og samhandling med andre yrkesgrupper. Les mer her om arbeidet med ny studieplan