Hjem
Psykologisk universitetspoliklinikk
Om klinikken

Seksjon for unge og voksne

Seksjonen er en av tre klinikkenheter under Institutt for klinisk psykologi ved Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen. Psykologisk poliklinikk - Seksjon for unge og voksne tar imot pasienter i alderen 18-40 år, og behandlingen er gratis.

Hovedinnhold

Psykologisk universitetspoliklinikk - Seksjon for unge og voksne (SUV) ved Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen er en opplæringsklinikk hvor viderekomne psykologstudenter gir utredning og behandling til unge og voksne under veiledning av spesialist i klinisk psykologi.

SUV er et tilbud der unge og voksne (18-40 år) med lettere psykiske vansker kan få behandling. Vanskene kan være angst, depresjon, sosiale og relasjonelle vansker, eller familiekonflikter. Det kan også være aktuelt med avgrenset utredning av mer alvorlige vansker.

Klinikken tar imot pasienter etter henvisning fra fastlege, skolehelsetjenesten, studentenes psykiske helsetjeneste og psykisk helsevern. Pasienter kan også henvise seg selv.

Henvisninger blir vurdert fortløpende på ukentlige inntaksmøter.  Etter orienterende samtale foretas det en vurdering om tilbudet er egnet i forhold til pasientens behandlingsbehov.

For å sikre kvalitet på behandlingen, blir det gjort lyd- og bildeopptak av timene og disse gjennomgås i forbindelse med gruppens ukentlige veiledning. Opptak blir slettet fortløpende etter fullført veiledning (senest innen 30 dager).

Virksomheten har en dobbeltkarakter som studieemne og helsetilbud. Når det gjelder helsetilbudet vises det til den generelle delen av kvalitetshåndboken som er felles for alle fakultetets klinikker. Denne særskilte delen vil omhandle rammer for, struktur, organisering av og innhold i intern klinisk praksis ved SVU samt gangen i det praktiske pasientarbeidet ved klinikken, krav til godkjenning og aktuelle skjema.

Klinikken følger universitetets undervisningsår og er åpen uke 2-24 i vårsemesteret og uke 33-50 i høstsemesteret.